Wegens vakantie gesloten van 26 juli tot en met 2 augustus.

Beste bezoeker (in spe) van het Museum van Zuilen. Het museum is wegens vakantie gesloten van 26 juli (die vrijdag zijn we dicht) tot en met vrijdag 2 augustus. Zaterdag 3 augustus is het museum weer geopend.

Onze excuses voor het ongemak.

vakantie

Hoewel het geen ‘vakantieplaatje’ is, geeft het de sfeer wel mooi weer. Dit zijn de kinderen van de Buurtvereniging ‘Zuilen’s Vreugd’ tijdens hun jaarlijkse uitstapje (en dat was meestal op de 3de Pinksterdag, vandaar: géén vakantieplaatje.)

Koninginnedag, met een stukje Zuilen

Het defilé voor koningin Juliana was vele jaren een belevenis waar naar uitgekeken werd. Urenlange televisie-uitzendingen om heel Nederland mee te laten genieten. En heel Nederland kéék ook naar het defilé. Wim Sonneveld heeft ook een prachtige sketch aan gewijd. Er zaten soms ontroerende momenten in, die naast de uitzending op de televisie, ook de krant haalden.

Het Utrechts Nieuwsblad 26 april 1962 schreef een artikel over een 13-jarig kereltje uit Zuilen. Hij was één van de inzittende van de vele auto’s die enkele dagen voor het ‘grote defilé’ hun opwachting maakten:

EEN DOOS Utrechtse sprits en een bloemstuk (met lint in de Utrechtse kleuren) ontving koningin Juliana woensdagmiddag uit handen van de 13-jarige Frits van Willigen, het jongste lid van de afdeling Utrecht van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond. Frits, die Jodocus van Lodensteinstraat 55 woont, werd begeleid door mej. T. Gijtenbeek als helpster eerste klas van de Rode-Kruiscolonne Utrecht (midden) en mevrouw S.B. Menk-Themans (links), die als automobiliste zich voor het elfde jaar voor de invalidentocht verdienstelijk maakte. Op de achtergrond van dit Utrechtse gezelschap de heer H.A. Hietbrink, voorzitter van de afdeling Utrecht van de ANIB. Na de aanbieding van de geschenken defileerden de 41 deelnemende auto’s met invaliden voor koningin Juliana.

 

14 april 2019 Museum van Zuilen en de Culturele Zondag ‘Go West’

Zet het vast in uw agenda: 14 april aanstaande Culterele Zondag Go West!

Go West

‘Al wéér?’, hoor ik u denken, ‘vorig jaar heb je toch een lezing gegeven over Zuilen op de Culturele Zondag die – voor het eerst – buiten het centrum neerstreek op een Utrechtse wijk. Dat was toen toch Noordwest?’

Het klopt. En toch geven we dit jaar wéér acte de préséance op de Culturele Zondag. Dit jaar heeft de organisatie de blik laten vallen op de wijk ‘west’, vandaar de subtitel ‘Go West’. En… de nieuwe locatie van het Museum van Zuilen is op het Werkspoorterrein! En dat hoort volgens de (huidige!) wijk-verdeling onder Utrecht-west.

Mooie kans om een lezing te geven over Werkspoor. Doe ik graag. Wat het bijzonder maakt voor mij: DEZE LEZING GA IK HOUDEN OP DE PLEK WAAR HET MUSEUM VAN ZUILEN NAARTOE VERHUIST! (Ik mag nog niet te hard van stapel lopen: binnenkort wordt het contract getekend, dus alleen nog maar vetgedrukt).

Stemt alstublieft op het Museum van Zuilen voor de Geschiedenis online-prijs

Stemt op het Museum van Zuilen voor de Geschiedenis online-prijs.

Wij hopen dat u op ons stemt!

Het Museum van Zuilen, UW Museum van Zuilen, is genomineerd voor de Geschiedenis online-prijs. Een tweejaarlijkse prijs voor de site met een uitgebreid, informatief en ‘publieksvriendelijk’ gebruik.

Wij hopen dat u op ons stemt!

Omdat we vinden dat we best wel in aanmerking komen voor deze prijs: vanwege de dagelijkse ‘Oud Nieuws’-berichten die we plaatsen (meer dan 2000!), de maandelijkse Zuilense Nieuwsbode (111 nummers tot nu toe), en de vele artikelen die verhalen over die rijke Zuilense geschiedenis enz.

https://geschiedenisonlineprijs.nl/

Wij hopen dat u op ons stemt!

En áls u dan gestemd heeft, krijgt u ter bevestiging van de organisatie een mail met uw stemknop. Pas als u die geactiveerd heeft, telt uw stem mee. Let er alstublieft op dat deze bevestigingsmail vermoedelijk in uw spambox binnen komt.

Wij hopen dat u op ons stemt!

U kunt stemmen tot en met 31 januari 2019.

Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem!

 

Museum 14 jan 2019

 

 

 

De verkoop is van start! Mijn 90ste boek!

Vanaf vandaag, 15 december start de verkoop van mijn 90ste boek over de geschiedenis van Zuilen.

Bij de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht leefde het idee om de rijke Zuilense geschiedenis van Zuilen onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Zo ontstond uiteindelijk een muurschildering op de muur van de flat op de hoek Amsterdamsestraatweg-St.-Ludgerusstraat. Daarop schilderde kunstenaar Jos Peeters niet alleen de plattegrond van Zuilen, hij verlevendigde deze met 77 aandachtspunten uit de Zuilense geschiedenis. Vandaar de naam van dit boekje:

DE GESCHIEDENIS VAN ZUILEN OP 30 M2
GESCHILDERD DOOR JOS PEETERS

Het werd een boekje met 180 pagina’s, een voorwoord van wijkwethouder Klaas Verschuure en een eplioog van Jos Peeters, het verhalen over de 77 items werd aan mij overgelaten.

Dus mocht ik de verhalen vertellen. Van Slot Zuylen, via Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’, de kermis op de St.-Josephlaan, kerken, de Ronde van Zuilen, Werkspoor, Demka, de Borstelfabriek, Jachtwerf ‘De Klop’, scholen, Elinkwijk, Hercules, HMS, naar de schaapsherder van Zuilen, Geurt van den Brink.  Kortom, alle 77 items passeren de revue. Naast een pagina tekst per item vindt u op de andere bladzijde twee foto’s: de foto die door Jos Peeters gebruikt werd om te vertalen in de muurschildering en het resultaat dat op de muur is terechtgekomen.

Ben er trots op. Niet alleen omdat het mijn 90ste boek geworden is, maar óók dat het verkocht kan worden voor slechts 10 euro per stuk!

Beperkte oplage, dus…

Het boek is te koop in het Museum van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 569 (te Zuilen natuurlijk). We zijn open: woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.

Mijn 90ste boek!

 

 

Oud Nieuws 3 december 1966

Mormonen gaan bouwen aan Prinses Irenelaan

 

 

ZO SCHETSTE de Amerikaanse architect Emil B. Fetzer het ontwerp voor het nieuwe kerkgebouw, dat voor de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) zal worden gebouwd aan de Prinses Irenelaan in de Utrechtse wijk Zuilen. De Utrechtse Mormonen zullen het gebouw zelf onder deskundige leiding optrekken.

Amerikaans ontwerp voor Kerk van
Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen

(Van een onzer verslaggevers)

UTRECHT — De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen — algemeen bekend als de Mormonenkerk — gaat in Utrecht een eigen kerkgebouw stichten: dit zal door de gemeenteleden zelf worden gebouwd aan de Prinses Irenelaan in Zuilen. Mogelijk binnen een jaar zal het, als de rijksgoedkeuring tijdig afkomt, in gebruik worden genomen. Dan verlaat dit kerkgenootschap het kleine gebouw aan de Wittevrouwensingel, nabij de Kleine Singel, dat eigendom is van de gemeente Utrecht en waarin de Mormonen al tientallen jaren kerken.

Terrein voor uitbreiding in reserve

Dat de gemeenteleden hun kerk zelf onder deskundige leiding zullen bouwen, is voor hen een gewone zaak. In dit uit Amerika afkomstig kerkgenootschap, dat in Utrecht en omgeving 351 leden telt, is het gebruikelijk dat op velerlei terrein zelfwerkzaamheid ten bate van de kerk wordt uitgeoefend.

Het ontwerp is van architect Emil B. Fetzer uit de Mormoonse hoofdzetel Salt Lake City. De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen – gesticht in 1830 en thans twee miljoen leden omvattend, in hoofdzaak in de Verenigde Staten van Noord-Amerika – legt sterke nadruk op het zendingswerk. Als gevolg hiervan zijn in vele werelddelen al kerken gebouwd. Ook in West-Europa. In Engeland, Frankrijk, Noorwegen, West-Duitsland en Finland verrezen reeds gebouwen naar ontwerp van de eigen groep van kerkarchitecten. Nu is Utrecht aan de beurt.

Van het aan de Prinses Irenelaan beschikbare terrein, zal iets minder dan de helft worden bebouwd. Het overige wordt gereserveerd voor uitbreiding. De kerk krijgt een lengte van 24 meter en een breedte van 15 meter.

350 zitplaatsen

In de eigenlijke kerkzaal zal plaats zijn voor 350 personen. Met vouwdeuren kunnen er afzonderlijke ruimten worden gemaakt, waardoor een middendeel ontstaat met een capaciteit van 140 zitplaatsen. Het ontwerp toont verder in een zijvleugel een aantal leslokalen, kleedgelegenheid, kantoorruimten, foyer, keuken, garderobe en toiletten.

Gemeentepresident voor Utrecht en omgeving is de heer J.H. de Bruijn uit Harmelen. De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen telt niet alleen in de stad, maar ook in de provincie een aantal leden. Ook in Maarssen en Breukelen heeft hun zendingswerk invloed gehad, zodat in dit verband de bouw van een kerk in Utrecht-noord niet verbaast. Maar in het algemeen stellen de Mormonen dat de afstand tot een kerk niet van belang is. Zij menen dat de leden voor hun kerkgang zo nodig de afstand dienen over te hebben. Overigens zijn er o.a. kerken van deze groep in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen.

Aan de top staat in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah, een presidentschap , sinds 1951 onder leiding van David O. McKay.

Ook in Europa zijn Amerikanen de leiders. Een bouwcomité voor Europa is gevestigd in Frankfort, bij het hoofdkantoor van de Europese zending. Een afdeling daarvan is gevestigd in Huizen, waar de Nederlandse zending het hoofdkantoor heeft.

Een aantal leidende functies wordt echter door leden uit het land van vestiging vervuld. Zo is de Utrechtse gemeentepresident, de heer De Bruijn uit Harmelen, een Nederlander. In oorlogstijd, toen de banden met Amerika niet konden worden onderhouden, was een Utrechter president van de Nederlandse zending, de heer J. Schipaanboord. Velen zien Utah als het beloofde land en emigreerden. Ook uit Utrecht en omgeving zijn na de oorlog tientallen leden naar Salt Lake City vertrokken.

Niet roken

Tot de gewoonten van de Mormonen behoort het niet gebruiken van tabak, alcohol en hete dranken (waaronder voornamelijk koffie en thee worden verstaan). Dit berust op een serie gezondheidsvoorschriften voor de kerkleden, die bekend is onder de naam Woord van Wijsheid. Nog voor het gevaar van roken voor de gezondheid in het nieuws was en nagenoeg algemeen werd erkend, wees deze kerkgemeenschap via officiële statistieken er al op dat er een verband kan bestaan tussen het gebruik van tabaksartikelen en longkanker. Opmerkelijk was de geringe sterfte van Mormonen.

Een en ander leidde er in de oorlogstijd toe dat menig lid van deze kerkgemeenschap zijn tabaksbonnen vernietigde. In enkele extreme gevallen werd er wel rookwaar opgekocht, maar daarna verbrand, opdat dit door hen als gif beschouwd artikel niemand zou kunnen schaden. In hun publicaties drukten Mormonen wel asbakken af in de vorm van doodskoppen.