Boeken Deel 5 – WERKSPOOR – TEE

De trein moest ‘vóór de zomer’ van 1957 gereed zijn. Het heeft het nodige van het personeel verlangd, maar ruim op tijd werd het eerst treinstel afgeleverd. Met dank aan alle werknemers die meehielpen aan deze prestatie, kwam in de Werkspoor Courant van 31 mei 1957 het volgende artikel:

Overdracht eerste treinstel Trans Europ Express bij W.S.U.

Het eerste treinstel van de T.E.E. – de naam voor deze treinen die op 2 juni a.s. in de dienstregeling worden opgenomen is al aardig ingeburgerd – werd op 4 mei j.l. te Utrecht overgedragen aan vertegenwoordigers van de Schweizerische Bundesbahnen en de Nederlandse Spoorwegen. Deze overdracht, die door Ir. van Zwet geschiedde, had een officieel karakter en aan de vertegenwoordigers der beide Spoorwegmaatschappijen die straks voor gezamenlijke rekening de treinstellen gaan exploiteren, werd een fraaie oorkonde als herinnering aangeboden.

Behangen met de vlaggen van Zwitserland en Nederland kwam de trein de koppelloods van de fabriek te Utrecht uitrijden, waarmee de symbolische overdracht geschiedde. De heer van Zwet constateerde bij de overdracht dat ,,op de vierde mei 1957 de schoonste trein ooit door fabrikanten vervaardigd aan de opdrachtgeefsters werd overgedragen’’ en verbond hieraan de wens dat de T.E.E.-treinstellen zo uitstekend zullen voldoen dat men zich zal moeten haasten een aanvullende opdracht te verstrekken.”

 

Facebook reacties