Boeken Deel 5 – WERKSPOOR – TRAMS

Op het Utrechtse Jacobikerkhof, het plein rondom de Jacobikerk, trekt in deze dagen een monsterachtig gevaarte de aandacht van het publiek. Het braakt vuur uit en met een beetje fantasie zou men – op een afstand – menen van doen te hebben met een voorwereldlijk monster, dat zich behaaglijk, in een hoek van het kerkplein heeft neergevleid om op zijn tijd een slag te slaan.

Nu is het eerste ongegrond want het monster lééft niet, maar is van ijzer. Het tweede klopt wel, want binnenkort zal dit monster zijn slag slaan n.l. als transportmiddel, dat een totaal gewicht heeft van zeven ton.

Het gevaarte is 23 meter lang en elke dag spatten de vonken in het rond, omdat werklieden met lasapparaten het ontzag inboezemende monster gereed maken voor een lange tocht. Wat hier op het Utrechtse plein ligt is niet anders dan een aanhanger voor het vervoer van nieuwe trams van ‘‘Werkspoor–Utrecht ’’ naar Amsterdam en Den Haag. Wist u dat de Haagse trams zeven ton zwaarder zijn dan de Amsterdamse?

Straks komt het ijzeren gevaarte op wielen te staan en dan zal op een prille morgen op de berrel van ‘‘Werkspoor’’ een gloednieuwe tramwagen omhoog worden gehesen en op het chassis worden neergelaten. Daarna zal het monster op wielen, getrokken door een apparaat dat terecht tractor wordt genoemd, Utrecht verlaten in de richting Amsterdam. En enige dagen later zullen honderden in de tram plaats nemen, niet vragend hoe die mooie wagen in de hoofdstad is gekomen.

De eerste Amsterdamse tram verlaat de fabriek.
Facebook reacties