Boeken Deel 5 – WERKSPOOR – LOCOMOTIEVEN

In het personeelsblad van Werkspoor wordt in de rubriek Van ons werk de nieuwe ‘electrische’ locomotief aan het personeel voorgesteld. De Werkspoor Courant van 28 Januari 1949 toont het volgende artikel:

Van ons werk

Vorige maand werd door onze fabrieken in Amsterdam en in Utrecht de eerste van een zevental Electrische Locomotieven No. 1004 t/m 1010, bestemd voor de Nederlandsche Spoorwegen, afgeleverd. De machines zijn geheel gelijk aan de door Zwitserland geleverde 3 electrische locomotieven No. 1001 t/m 1003, die al geruime tijd in gebruik zijn.

Het frame en het mechanisch gedeelte is gemaakt door Werkspoor-Amsterdam, de wagenbak en het schilderwerk door Werkspoor-Utrecht. Het overbrengingsmechaniek is van Zwitsers fabrikaat, maar in Nederland gemonteerd en ingebouwd. De electromotoren zijn geheel van Nederlands fabrikaat, n.l. Heemaf en Smit Slikkerveer.

Deze locomotieven zijn van het type 1 Do 1, d.w.z. 6 assen, waarvan de voorste- en de achterste as z.g. loopassen en de 4 middelste drijfassen zijn, die elk bewogen worden door 2 electro-motoren. Elke loopas is met de dichtstbij gelegen drijfas verenigd tot een bogie, hetgeen de locomotief geschikt maakt door bogen met een straal van 110 m te rijden.”

Nog even een praatje met de machinist en de trein kan vertrekken. Dit is een foto van het eerste type van in Nederland gebouwde elektrische locomotieven.
Facebook reacties