Boeken Deel 2 – OUD-ZUILEN

Wandelen door Zuilen en een tijdspad volgen kan heel goed als je bereid bent concessies te doen. Toen ik met het schrijven van dit boek begon, was de Amsterdamsestraatweg het eerste hoofdstuk. Na enige tijd kwam ik tot de slotsom dat de Daalseweg het eerst bewandeld moest worden. Toen de tekst voor het boek bijna gereed was, vond ik het toch beter om eerst door het oude dorp Zuilen te lopen. Daarom ging de heleboel weer op de schop en starten we bij de kruising Daalseweg en de Zuilenselaan. Midden op deze kruising staat een grote boom, de ‘Luizenberg’, waarbij volgens de verhalen vaak bedelaars zaten. Hier gaan we richting de Vecht. Bent u er klaar voor? Daar gaan we.

Het is 1937, prachtig wandelweer en we hebben alle tijd. Aan onze rechterhand ligt Groenhoven. Nu is dat alleen nog maar een bos, maar hier heeft tot rond 1900 een prachtig buitenhuis gestaan: Groenhoven. Volgens de overlevering heeft men een heel nieuw huis gebouwd van het hout van de luiken voor de ramen. Velen van de Zuilense jeugd hebben bijzondere herinneringen aan het bos Groenhoven. Dit is ook het bos waar vele Koninginnedagfeesten plaatsvinden. De dorpsjeugd van Zuilen brengt eerst een aubade aan de baron en baronesse op Slot Zuylen en ’s middags worden de feestelijkheden in dit bos voortgezet.

Oud-Zuilen

Alweer duikt een foto op waaruit blijkt dat het verenigingsleven in Zuilen bloeide. U ziet hier de ‘Dameskrans’ van Zuilen. De dames gingen op 7 juli 1937 een dagje uit naar de Sunlight zeepfabrieken. Maar let op de namen van deze ‘Krans’: bovenste rij v.l.n.r. medewerkster fabriek, mevr. van Ingen, mevr. de Groot (eega hervormde predikant), ?, mevr. van Meerendonk (eega inspecteur van Politie), mevr. N. Plomp-Brunt (eega Gemeenteontvanger), mevr. van Beest. Middelste rij: mevr. Lamfers-van Beek, mevr. A.W. Klijnsma-Harts (eega hoofd der Christelijke School), zr. Gezien Boerman (diacones, wijkzuster), mevr. Crama-de Niet, mevr. Norbruis (eega burgemeester), mevr. van Vliet, ?. Zittend: mevr. Jonker (eega directeur borstelfabriek), mevr. van Puyvelde (eega gereformeerde predikant), ?, mevr. Janse en mevr. Voorsteegh.
Facebook reacties