Boeken Deel 2 – EIGEN HAARD

De Vereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Rehoboth’ –ter bevordering van de sociale welstand– heeft een woningstichting opgericht met de naam ‘Eigen Haard’. Zij laat een aantal woningen bouwen en het gevolg daarvan is dat de naam ‘Eigen Haard’ wordt gebruikt als plaatsbepaling voor woonwijken in Zuilen. Dat is een beetje lastig, omdat deze aanduiding werd gebruikt voor (bijna) alle woningen die door de woningstichting ‘Eigen Haard’ werden gebouwd. Maar ‘Eigen Haard’ bouwde in drie verschillende wijken van Zuilen. (Later bouwt de stichting nog in andere delen van de wijk Zuilen, maar dan is het al na 1953, dus Utrecht geworden.) Gek genoeg wordt het eerste woningbezit van ‘Eigen Haard’ nooit met deze aanduiding aangegeven: dat is het blok woningen aan de Groen van Prinstererstraat en de A. Kuyperstraat. Gelukkig maar, want nu kan ik proberen nog enige duidelijkheid te geven in de verwarring bij de overige twee wijken die met ‘Eigen Haard’ worden aangeduid.

De tweede groep huizen die ‘Eigen Haard’ liet bouwen, werd voor een deel langs de straten op ’t Zand gerealiseerd. De derde groep huizen die door ‘Eigen Haard’ tot stand kwam, lag aan straten die verder richting Maarssen gingen. Ik heb me gepermitteerd een beetje duidelijkheid in het verhaal te houden door de woningbouw rondom ’t Zand duidelijk te splitsen van dit deel van Zuilen. De naamsaanduiding die mijns inziens op het echte ‘Eigen Haard’ van toepassing is, is een onderdeel van het laatste complex woningen dat voor de Tweede Wereldoorlog in Zuilen wordt gebouwd.

Een groot deel van de woningen in deze wijk, 112 stuks in totaal, wordt in 1938 gebouwd door woningstichting ‘Eigen Haard’. Zo ontstaan de Luit Blomstraat en een halve C(ornelis) Smeenkstraat. Deze bouw staat binnen de woningstichting bekend als ‘Complex 3’. Het valt op dat als over deze straten wordt gesproken de mensen het hebben over de ‘Luit’ Blomstraat en over de ‘C’ Smeenkstraat, maar ik geef toe dat de naam ‘Luit’ veel opmerkelijker dan ‘Cornelis’ is.

Eigen Haard

De winkelstrip aan de Minister Talmastraat voorzag duidelijk in een behoefte. En u ziet de eerste oorzaken van het verval in beeld: er staan al diverse auto’s in de straat en die geven aan dat ook de inwoners van Zuilen mobiel worden. De boodschappen hoeven niet meer om de hoek verkrijgbaar te zijn en zo gaan de kopers steeds makkelijker hun koopjes halen waar het goedkoper, gezelliger of droger is. De welvaart neemt toe en het winkelcentrum kan die ‘vaart’ niet bijhouden. Anno 2016 is de linker helft van deze strip vervangen door woningbouw en de rechter helft hard aan een facelift toe. De foto is van eind jaren vijftig.
Facebook reacties