Boeken Deel 6 – INLEIDING

Om u een idee te geven van de inhoud van het nieuwe boek volgt hier een impressie. Het is een samenvatting, slechts enkele foto’s van de ruim 200 komen in beeld, maar u krijgt zo een indruk van het totale verhaal.

‘Werkspoor deel II – Bruggen, Montage, Vrachtauto’s, Boten, Bussen enz.’ is ook, net als de andere boeken, te koop in het Museum van Zuilen, Amsterdamsestraatweg 569 in Zuilen. Het boek kost 10 euro. Het museum is open van woensdag tot en met zaterdag, van 10 tot 17 uur.

U kunt het boek ook thuisbezorgd krijgen. Daarvoor maakt u de prijs per boek en eenmalig een bijdrage van € 7,00 voor de verzendkosten over naar Postgiro NL14 INGB 0003 1731 23.

Wim van Scharenburg

Facebook reacties