Boeken Deel 6 – MONTAGE

Medio december 1947 waren de grote brugherstellingen klaar. Dat zou het einde kunnen betekenen voor de baan van honderden vakmannen, mannen die eraan gewend waren ‘op locatie’ te werken en soms weken of maanden van huis te zijn. Er werd naar een oplossing gezocht. De heren Van Zwet en Damme zijn toen samen naar Shell in Den Haag gegaan…

Over ‘Montage Pernis’ meldt de heer Van Zwet vervolgens: ‘Dat was alleen montage, met gegevens die door Shell werden geleverd.’ Maar al snel bleek dat de mannen van Werkspoor-Utrecht bruggenbouwers waren en dat ze niet genoeg wisten van pijpen en pijpfitten, onontbeerlijke kennis bij het bouwen van een raffinaderij. De heer Da Silva van bureau Berenschot wist een oplossing. Hij kende professor Silberer die opleidde in een systeem van ‘versnelde scholing’. Van professor Silberer deed de uitspraak de ronde: ‘In drie maanden maak ik van een chocolademaker een pijpfitter.’

Het werd een cursus waarin eerst een halfuur gymnastiek gegeven werd en daarna een halfuur ‘gespeeld’. Door de mannen van ‘Montage Pernis’ vooral met buizen en pijpen. Installaties werden nagebootst met de meest rare bochten en kronkels. Zij werkten aan verschillende modellen, onder andere een ‘Monte Carlo’ van ruim 4, bijna 5 meter hoogte. Ieder halfuur kregen de cursisten wat anders te doen. Ook kwartetten zij met een zelfgemaakt kwartetspel (hamer, beitel, nijptang enz.). Juist door de cursisten werd op deze opleiding zeer enthousiast gereageerd. Via (wat toen nog heette) de Arbeidsbureaus van onder andere Rotterdam en Haarlem werd nieuw personeel aangetrokken. Zij moesten als project ook zelf een ‘Monte Carlo’ maken. De fitters in spe kregen na drie maanden opleiding de opdracht een pijp van ‘hier’ naar ‘daar’ aan te leggen en voerden die vervolgens ook uit. Maar het bleef altijd een gok en gokken deed men in die jaren alleen in Monte Carlo! Deze pijpfittersproefstukken staan nog op vele plaatsen en in alle windstreken, van Delfzijl tot Curaçao….

Leerlingen en examinatoren op en voor een ‘Monte Carlo’, gebouwd door de fitters in spe. Zij kregen de opdracht een pijp van ‘hier’ naar ‘daar’ aan te leggen en voerden die vervolgens ook uit. Maar het bleef altijd een gok en gokken deed men in Monte Carlo!
Facebook reacties