Over het museum

In 2009 maakte de gemeente Utrecht het mogelijk dat het Museum van Zuilen zijn deuren kon openen. In dat jaar werd de door Wim van Scharenburg verzamelde collectie over de rijke historie van de gemeente Zuilen publiek toegankelijk.

Naast het harde werk om het winkelpand te voorzien van een professionele museale inrichting en dito professionele collectionering van inmiddels meer dan 11.000 voorwerpen en objecten, is er veel inspanning verricht om het Museum van Zuilen uit te dragen als een leuk, educatief en bovenal laagdrempelig museum dat midden in de samenleving staat.

Het Museum van Zuilen is er met heel veel inzet van vrijwilligers en arbeid (en beperkte middelen) in geslaagd echt ‘het Museum VAN Zuilen’ te worden.

Naam van de instelling

Stichting Museum van Zuilen

RSIN-nummer

816344528

Contactgegevens

Adres: Schaverijstraat 13, 3534 AS Utrecht-Zuilen
Telefoon: 06 20565655
E-mailadres: info@museumvanzuilen.nl
Website: www.museumvanzuilen.nl

Doelstelling

De Zuilense gemeenschap heeft, omdat het woon- en leefklimaat onder druk staat, als voormalige aandachtswijk nog steeds veel te winnen.

Het Museum van Zuilen
1. draagt als kenniscentrum en als sociaal en verbindend trefpunt er aan bij dat de verbrokkeling van de samenleving wordt tegengegaan en de saamhorigheid weer wordt versterkt

2. helpt het imago van Zuilen te verbeteren

3. laat de rijke historie van de wijk zien waar bewoners trots op kunnen zijn en die in de industriële sfeer zijn weerslag vindt in heel Nederland en zelfs daar buiten

Beleidsplan

Het Museum van Zuilen heeft drie zuilen ontwikkeld die weergeven hoe het museum zichzelf in staat ziet de Zuilense gemeenschap hechter te maken:

I. Versterken identiteit en saamhorigheid – als gemeente opgeheven, als gemeenschap toch gebleven, het gedeelde verleden verbroedert

II. Kenniscentrum voor bewoners, overheid, woningcorporaties, media, scholieren/studenten met studieopdrachten

III. Sociaal trefpunt voor bewoners met o.a. de maandelijkse StraatReünies, tentoonstellingen en manifestaties in aansluiting op de actualiteit

Bestuursleden

Paulus Jansen (Voorzitter)
Inge de Koning (Secretaris)
Frans Ritzer (Penningmeester)
Ruben Post (Bestuurslid)
Mara Hoogveld (Bestuurslid)
Anton Slager (Bestuurslid)

Erevoorzitter: Jan Willem Koch †

Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur is onbezoldigd, er wordt voornamelijk gewerkt met vrijwilligers. Uitsluitend de functie van museumdirecteur is bezoldigd. Het stichtingsbestuur stelt de bezoldiging van de directeur vast en dit wordt toegelicht in de jaarrekening.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Vanaf de start van het Museum van Zuilen wordt vrijwel iedere maand een StraatReünie georganiseerd, waarbij huidige en voormalige bewoners worden uitgenodigd. Van de historie van de desbetreffende straat wordt een boekje gemaakt, een korte beschrijving waarvan een qr-code wordt gemaakt – verwerkt op een stoeptegel, liggen deze tegels inmiddels in alle straten van de wijk Elinkwijk en komen ze ook in alle andere Zuilense straten te leggen – en een PowerPoint, die tijdens de StraatReünie werd vertoond.

In totaal waren 76 StraatReünies nodig om alle Zuilense straten in beeld te krijgen. Na voltooiing van deze reeks worden op de nieuwe locatie vernieuwde varianten van deze StraatReünies georganiseerd.

Het Museum van Zuilen stelde verschillende tentoonstellingen samen:

Buiten het museum werden initiatieven ontwikkeld die de rijke historie van de gemeente in beeld brengen. Hiervan enkele voorbeelden:

 • Herplaatsing ‘Brandsein’-lantaarn op de luifel pand De Lessepsstraat
 • Herplaatsen oorspronkelijke geveltekst ‘Pastoor Schiltehuis’ op gevel buurthuis ‘Zuilen’
 • Plaatsen locomotor (Werkspoor fabricaat) bij Station Utrecht-Zuilen
 • Plaatsen deel ‘Bommelse Brug’ (Werkspoor fabricaat) aan de Amsterdamsestraatweg
 • Plaatsen ‘Napoleonkeien’ ter herinnering aan opdrachtgever Napoleon Bonaparte die de Amsterdamsestraatweg liet aanleggen
 • Aanbrengen verschillende muurschilderingen die een beeld geven van de historie
 • De Sik is geplaatst bij de entree van het Museum van Zuilen

Ook buiten het museum werden verschillende tentoonstellingen gehouden, aan sommige werd op verzoek meegewerkt, andere op eigen initiatief. Ook hiervan enige voorbeelden:

 • Tentoonstelling ‘W.C. van Hoorn’ in Openbare Bibliotheek Zuilen
 • Tentoonstelling ‘Huize Zuylenveld’ in Stadhuis Utrecht
 • Tentoonstelling ‘Zuilen in de Tweede Wereldoorlog’ in Stadhuis Utrecht
 • Tentoonstelling ‘Zuilense Nederlands-Indië-gangers’ in Stadhuis Utrecht
 • Tentoonstelling ‘Demka’ in ‘Gebouw 2’ van de gemeente Utrecht
 • Tentoonstelling ‘Werken toen, nu en straks’ in Stadskantoor
 • Tentoonstelling ‘Werkspoor’

Financiële verantwoording

Verslagen activiteiten 2016 – 2019

Facebook reacties