Boeken Deel 3 – 10 MEI 1940

Voor dit hoofdstuk vroeg ik aan een aantal bewoners van Zuilen wat de eerste herinnering was die zij hadden ‘dat de oorlog begonnen was’. Niet de ergste, maar hun herinnering aan de tiende mei van 1940. ook de Zuilenees Piet Koedijk (uit de Van der Pekstraat) schreef zijn herinnering voor ons op: ‘Mijn echte eerste herinnering is van de dag dat op vrijdag 10 mei 1940 talloze Duitse bommenwerpers overvlogen op weg naar Rotterdam waar ’s morgens vanaf 6 uur het bombardement plaatshad. Van dat moment heb ik een soort foto in mijn herinnering opgeslagen: de huiskamer in de Van der Pekstraat 77 was leeggehaald. Daardoor weet ik dat het een vrijdag was, want op vrijdag werd de kamer ‘‘gedaan’’, wat inhield dat ie geheel werd ontruimd. Pas later heb ik geleerd dat het bombardement op Rotterdam op een vrijdag vroeg in de ochtend begon. Terug naar de kamer… mijn moeder stond op een huishoudtrapje in de hoek van de kamer waar de kachel was en waarboven een spiegel hing. Die spiegel was ze aan het schoonmaken, toen het sonore geluid van de vliegtuigen tot me doordrong. Ik vroeg mijn moeder wat er aan de hand was. In welke bewoordingen weet ik niet meer, maar ik herinner me nog wel wat mijn moeder ten antwoord zei: ‘‘Er is oorlog!’’ Ik had natuurlijk geen flauw benul wat ‘‘oorlog’’ betekende en ik denk niet dat ik ooit een vliegtuig had gezien of gehoord. Maar deze gebeurtenis moet toch indrukwekkend zijn geweest, gelet op het feit dat het hier mijn eerste herinnering betreft en het hele plaatje nog in mijn hoofd zit.’

Facebook reacties