Boeken Deel 1 – WINKELS

Als je een beschrijving wilt geven van de winkels en andere bedrijvigheid die Zuilen indertijd rijk was, is het handig die grote verscheidenheid in te delen. Niet zozeer in het tegenwoordige food en non-food, maar meer naar de vestigingsplek. Langs de hele Amsterdamsestraatweg kwam u een groot aantal winkels tegen. Daarom lijkt het me een goed idee u mee te nemen op een wandeling door deze drukke winkelstraat en u te vertellen wie we allemaal als ondernemer in Zuilen tegenkomen.

De gegevens waaruit ik put vinden we voor een groot deel terug in een stratengids van Utrecht, waarin behalve de straten van Utrecht ook die van Zuilen voorkomen. In deze gids staan echter niet alleen de straten, ook de huisnummers met daarachter de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep! Het is een mooi en met veel zorg samengesteld overzicht, vermoedelijk uit 1938-’39. Dit redelijk nauwkeurige tijdstip maakt het mogelijk om niet alleen door de etalageruit te kijken en u te vertellen wie we binnen in de winkel zien, de etalageruit is soms ook als de glazen bol van een toekomstvoorspeller en kan ik u vertellen wie zich daar als opvolger van de op dat moment aanwezige ondernemer zal vestigen. Het komt ook voor dat ik, als kijkend in een achteruitkijkspiegel, u kan vertellen wie de voorgangers van deze ondernemers waren. Natuurlijk kan dit alleen onder het voorbehoud dat het niet in alle gevallen lukt om een en ander compleet te maken.

Als u me deze eventuele tekortkomingen vergeeft, kan onze wandeling van start. Het lijkt me een goed idee te beginnen bij de grens met de stad Utrecht. We lopen eerst langs de oneven zijde naar de laatste winkel aan deze kant van de Amsterdamsestraatweg vóór de grens met Maarssen, keren dan om en gaan aan de overzijde terug naar Utrecht.

We staan dus bij de grens met Utrecht en met onze neus richting Maarssen. De meesten van u zullen nu onmiddellijk reageren met: daar zat Evora, dat was het warenhuis van de familie van Rossum of, zoals dat vroeger heette, bazaar. Dat is niet juist. De eerste Zuilense ondernemer die in 1937, daar gevestigd was, was de slagerij van A.J. Rijksen op nummer 387. Laten we hopen dat de olie- en benzinelucht van een van zijn voorgangers inmiddels verdwenen is, want in 1931 adverteert F. van den Hout op dit adres met zijn Motor- en Rijwielhandel. Hij was tevens agent van Union-, Simplex-, Primarius- en Fama-Rijwielen en heeft een Metaaldraaierij, een Autogeen-Laschinrichting en een Cylinderslijperij! Naast de slagerij zit de radiohandel van L. Huberts.

Winkels

Het zou onsportief zijn om er een stukje af te knippen (hoewel?), maar op deze foto ziet u de eerste winkels aan de Amsterdamsestraatweg vanaf de grens met Utrecht. De boom links is dus de eerste die op Zuilens grondgebied staat. (Vandaar die witte band?) De beide winkels werden gebouwd door aannemer Avezaat. In het rechterpand (nummer 387) zit de slagerij van de heer A.J. Rijksen. Het linkerperceel is in gebruik genomen door de heer L. Huberts met zijn handel in radio’s en elektra. (de televisie moest nog uitgevonden worden) Voordat de heer Rijksen dit pand betrok, dreef de heer F. van den Hout hier een motor- en rijwielhandel.

Als we de Amsterdamsestraatweg vervolgen, komen we bij de Bazaar in Luxe en Huishoudelijke Artikelen van de heer E. van Rossum, Evora dus. In 1936 lezen we nog in een advertentie in het jubileumboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het derde lustrum van voetbalvereniging H.M.S., dat de heer J. Nijboer zijn Evora-sigarenmagazijn aan de Amsterdamsestraatweg 420, hoek Geraniumstraat, van harte aanbeveelt. In een advertentie van de Evora-sigarenzaken, die geplaatst wordt in het programmaboekje ter ere van het 25-jarig bestaan van de St.-Ludgerusparochie in 1946, worden op een lijst maar liefst acht Evora-sigarenzaken genoemd. Daarvan zijn er vier aan de Amsterdamsestraatweg gelegen, maar allen aan de ‘even’ kant: respectievelijk de (oude) nummers 306, 420, 464 en 492.

We keren op onze schreden terug en beginnen bij nummer 391 om onze wandeling te vervolgen. Op nummer 409 komen we dan de winkel tegen van Simon de Wit: ‘Handel in Koloniale Waren’. De buurman is Maison Royal, gespecialiseerd in luxe en huishoudelijke artikelen. In dit pand zullen we, als we over enige jaren terugkomen, de in het jaar 2001 nog steeds aanwezige winkel van de familie den Hertog vinden, beter bekend als ‘Het Banierhuis’. Zij gebruik(t)en een slogan die men in heel Zuilen kende: ‘Betaal het in zes keer, bij het Banierhuis kost het geen cent méér!’

De heer den Hertog begon in 1932 een groothandel in rijwielen. Toen Maison Royal van de Amsterdamsestraatweg vertrok, vestigde de heer den Hertog zich in dit pand. Hij verkocht ‘Banier’ rijwielen en daarom kreeg de winkel de naam ‘Het Banierhuis’
Facebook reacties