Boeken Deel 6 – VLIEGTUIG EN -ONDERDELEN

…In de Tweede Wereldoorlog zijn in opdracht van Fokker een aantal speciale ski’s gebouwd. Dat waren houten constructies van 2×1 meter met een onderlaag van fijngeschuurde harde pasta die dienden om vliegtuigen op sneeuw te kunnen doen landen.
FOKKER
Met Fokker, waarmee Werkspoor-Utrecht al voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog goede contacten had, kwam Werkspoor tot een interessante overeenkomst. De voornaamste opdracht was het samenstellen van 267 Hawker Hunter-rompmiddenstukken. Dit slaagde vooral omdat de vaklieden in de wagenbouw voldoende ondergrond hadden om in een voor hen vreemd vakgebied goed te kunnen functioneren. Daarvoor werden zij intern terdege opgeleid. De bouwers aan de vliegtuigen moesten een speciaal ‘Fokkerdiploma’ hebben voordat zij aan de vliegtuigproducten mochten werken. Onderdeel van deze cursus was onder andere een boekje waarin een van bovenaf gezien vliegtuig getekend moest worden. Daarbij moesten de cursisten de Engelse naam voor de verschillende onderdelen schrijven. Gelukkig was een oud-cursist zo handig zijn boekje te bewaren en hij stelde het ter beschikking van het Museum van Zuilen. Dat geeft mij de gelegenheid u een kijkje in het boekje te verschaffen…
FD 65.348

 

Een van de houten vleugelsegmenten voor de Fokker G1 met de trotse bouwers die hem naar buiten reden voor een mooie foto ‘voor later’.
Facebook reacties