Dagboekfragmenten van Jacobus van Zuilen

Jacobus van Zuilen hield vele jaren een uitgebreid dagboek over Zuilen bij. Ook De Oude Bouw komt voor in zijn verhalen:

8 April 1947
… Vandaag heeft men een aanvang gemaakt met het planten van bomen in de De Lessepsstraat. Het zijn sierkersen die de in de Tweede Wereldoorlog tot kachelhout verzaagde en opgestookte kastanjebomen vervangen…

4 Juli 1950
Vandaag zijn, begunstigd door prachtig zomerweer, de ouden van dagen uit geweest. Vanmorgen om tien uur vertrok de stoet, bestaande uit zo’n vijfendertig particuliere auto’s en één bus uit de De Lessepsstraat. Om zeven uur werden ze, in het kader van de feestweek, met muziek ingehaald. Het enthousiasme was overweldigend. Allen hadden een feestmuts op van het Pr. Bernharddal. Bij thuiskomst werd het bestuur van de UVV in het midden genomen en werd een rondedans uitgevoerd…

19 Juni 1951
Vanmorgen om half tien zijn de oudjes vertrokken voor hun jaarlijkse uitstapje naar Arnhem en omgeving. De reis werd gemaakt met een bus en 45 luxe auto’s. De gehele De Lessepsstraat stond vol. Het duurde wel drie kwartier eer men af kon reizen. De dames van de UVV hadden het erg druk om allen een plaatsje te geven.

Om zeven uur werd de stoet met muziek ingehaald. Het was een aardig gezicht. De mensen hadden blijkbaar best genoten, want overal ontwaarde men lachende gezichten.

Later hoorden we, dat ze vorig jaar meer plezier hadden gehad. Men had nogal panne gehad en het eten bij Rutex’s moet verre van smakelijk zijn geweest. Ook viel het niet mee om de hele stoet bij elkaar te houden.

17 Juni 1952
Vandaag gaan de oude van dagen uit rijden. Het was daarom vanmorgen rond half tien een grote drukte in de De Lessepsstraat. Niet minder dan twee bussen en vijfenveertig particuliere auto’s vormden de lange stoet. Het was voor allen een bijzondere dag. Om half één zou het gezelschap door de Koningin worden ontvangen. De oudste van het gezelschap, Mevrouw Valkenstein, zou de Koningin bloemen aanbieden. Mevrouw Sterenborg zou haar toespreken. Er komt echter heel wat kijken voor alles functioneert. Het bestuur en de andere dames van de UVV zijn er dagen lang druk mee geweest.

Gisteravond schreven er nog onverwacht vier chauffeurs af. Er moesten toen onmiddellijk maatregelen genomen worden. Tot laat in de avond is men toen bezig geweest, voor hen anderen te krijgen.

Gelukkig voor allen, was het vandaag prachtig weer. Om tien uur vertrok men.

De kinderen en ik zijn de hele dag bij Bep en Evert de Jongh uitbesteed.

’s Avonds om half negen kwam de stoet op de Marnixlaan weer aan. Het Zuilens Fanfarecorps stond opgesteld en vergezelde de stoet naar de De Lessepsstraat. Duizenden hadden zich langs de wegen opgesteld om de glunderende gezichten van de oudjes te zien.

Deze foto komt uit het familiealbum van de burgemeester van Zuilen, de heer O. Norbruis. Alweer zo’n familiekiekje dat je niet alle dagen tegenkomt. De vrouw van de burgemeester van Zuilen(rechts) is met ‘opoe’ Valkenstein en mejuffrouw Gerritsen op visite bij koningin Juliana in paleis Soestdijk. Het betreft een uitstapje van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers die met de bejaarden van Zuilen een dagtocht maakten.

Deze foto komt uit het familiealbum van de burgemeester van Zuilen, de heer O. Norbruis. Alweer zo’n familiekiekje dat je niet alle dagen tegenkomt. De vrouw van de burgemeester van Zuilen(rechts) is met ‘opoe’ Valkenstein en mejuffrouw Gerritsen op visite bij koningin Juliana in paleis Soestdijk. Het betreft een uitstapje van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers die met de bejaarden van Zuilen een dagtocht maakten.

 

Het bleek dat men zich vandaag best had vermaakt. Opoe Valkenstein was helemaal niet verlegen geweest en had de Koningin gevraagd of ze de bloemen mooi vond.

Ook de Koningin was erg aardig geweest. Met Mevrouw Sterenborg, opoe Valkenstein, Mevrouw Norbruis en Mejuffrouw Gerritsen sloeg zij het defilé gade. Een onvergetelijke dag voor allen.

 

Facebook reacties