Boeken Deel 1 – OPENBARE SCHOLEN

Schoolfoto 1

In Zuilen naar school gaan kon al in 1886. Op deze school, later de Koningin Emmaschool geheten, leerde de nieuwbakken leerlingen in Zuilen rekenen, lezen, schrijven, enz. Omdat het lange tijd de enige school voor lager onderwijs was, zaten op deze school ook christelijke en katholieke kinderen. Dit schoolgebouw was tot 1998 in gebruik als school en daarmee het oudste in de provincie. De neorenaissancistische school werd in drie fasen gebouwd. Dit deel met het puntdak is het oudste en dateert van 1887. Drie jaar later breidde men de school uit met een aantal lokalen dat een plat dak kreeg. In 1945 is er nog een stuk bij de school gebouwd.

 

De kinderen die deze school bezochten, kwamen niet allen uit het dorp Zuilen. Uit de verre omtrek werden kinderen naar deze school gestuurd om te leren. Dat betekende voor deze kinderen vaak een flinke wandeling, dagelijks op en neer naar school. Toch bewaren vele schoolgangertjes van het eerste uur mooie herinneringen aan hun dagelijkse ‘leed’. Het ging er dan ook wat gemoedelijker aan toe dan nu. Ik weet tenminste niet zo gauw een school waar, vrijwel óp het schoolplein nota bene, de brandweerauto gereedstond om uit te rukken! En als je op je klompjes langs de molen kwam (die van de heer de Ridder natuurlijk) was je al ‘over de helft’. Het was een prachtige school, maar voor de kinderen uit Nieuw-Zuilen niet alleen te klein, maar ook veel te ver. Daarom werden in de nieuwe woonwijken scholen gebouwd. Dat betekent onder andere dat er een tweede school wordt gebouwd die, hoe vindingrijk, de Openbare Lagere School 2 wordt genoemd. Deze school kwam gereed in 1925. Hoewel de school dichter bij de nieuwe bebouwingen van Nieuw-Zuilen staat, aan de Daalseweg, is er nog een grote afstand tussen Zuilen en de grens met de gemeente Utrecht.

Schoolfoto 2

Leuke schoolfoto van de leerlingen van de Openbare Lagere School 2. Onder toeziend oog van juf van Lingen gaan zij op de foto. Bijzondere aanwezigen zijn Jacob en Gerard Post. Het zijn de twee jongens met een donkere trui aan, links en rechts van de groep. Zij waren de eerste tweeling in Nieuw-Zuilen! De jongen in het midden (met gestreepte das) is Vennema. Het meisje naast het meisje met de strikken met witte blouse, wit kraagje en blond haar is Cor Timmer. Haar vader was ‘Baas’ Timmer, plaatwerker bij Werkspoor. Volgens mij had de jongeheer links vooraan er absoluut geen zin meer in!
In 1932 bouwde Zuilen aan de Hovenierslaan de Openbare Lagere School 4, nadat in 1929 aan de Hubert Duyfhuysstraat de Openbare Lagere School 3 geopend werd. Later krijgen deze scholen allemaal een andere naam. Zij worden vernoemd naar leden van ons koningshuis. Nummer 1 wordt omgedoopt in de Koningin Emmaschool, nummer 2 gaat Prins Bernhardschool heten en nummer 3 gaat verder onder de naam Prinses Ireneschool. De Openbare Lagere School 4 werd de Prinses Beatrixschool, nummer 5 werd toen de Prinses Margrietschool en school 6 werd vanaf dat moment de Prinses Marijkeschool. Na de naamswijziging van prinses Marijke naar prinses Christina werd nog wel enige tijd gedacht dat de school ook een naamswijziging zou ondergaan. Het toenmalig hoofd der school was hier heel pertinent is: hij weigerde. Openbare Lagere School 6 heeft altijd haar tweede naam behouden: Prinses Marijkeschool. (In Zuilen heeft dus nooit een Prinses Christinaschool bestaan!)

Schoolfoto 3

Een groepsfoto van de leerlingen van (vermoedelijk) de eerste en de tweede klas van de Openbare Lagere School 3 aan de Hubert Duyfhuysstraat, in 1942. Het is een echte gebeurtenis die voor het nageslacht is vastgelegd. Ondanks de oorlog, die ook Zuilen op dat moment in zijn greep had, zijn de kinderen op hun Paasbest gekleed. Ook aan het ‘decor’ is gewerkt: getuige de fraaie plant midden op de tafel. Bekijk ook de matrozenpakjes bij de jongens en de kanten kraagjes bij de meisjes. De leerkracht die deze jeugd in de gaten houdt, is de heer Post.

In een ‘Gids voor Zuilen’, die in 1931 en 1932 is uitgegeven door het Nederlandse Uitgevers- en Reclamebureau te Hilversum, schrijft de heer J. P. Lamie als ‘chef der afdeling Onderwijs’:

‘Op al deze scholen wordt uitstekend onderwijs gegeven, verdeeld over 7 leerjaren. Dit onderwijs sluit aan bij het uitgebreid lager onderwijs, het middelbaar onderwijs en het nijverheidsonderwijs. Voor het bezoeken van dergelijke scholen is in de aangrenzende gemeente Utrecht voldoende gelegenheid, terwijl hier tevens wordt gewezen op het bestaan van de Utrechtse Universiteit, waardoor het voor ingezetenen van Zuilen dus mogelijk is eventuele verdere studie te voltooien in de onmiddellijke nabijheid van hun woonplaats. Op alle openbare scholen wordt les gegeven in lichamelijke oefening. De scholen 1, 2, en 3 zijn elk voorzien van een goed ingericht gymnastieklokaal, terwijl school 4 door de nabijheid van school 2 gebruik maakt van het gymnastieklokaal van die school. Bovendien zijn de gemeentescholen voorzien van een radio-installatie, waardoor het mogelijk is de wekelijkse radiolessen te volgen.’
Facebook reacties