Boeken Deel 2 – J.M. DE MUINCK KEIZERLAAN

Dit deel van Zuilen mag zeker niet ongenoemd blijven. De J.M. de Muinck Keizerkade(laan) heeft net als de meeste andere kaden in Zuilen water voor de woningen aan één zijde van de weg. Dat werd (ook weer net als bij de andere kaden) gedempt. Maar in tegenstelling tot de andere werd de naam kade vervangen door laan. Dat paste beter bij de omgeving. De woningen in deze rustige laan werden bijna allemaal bewoond. Omdat de brug over de Vecht nog (lang) niet in beeld is, kunnen we op onze wandeling van de rust in deze laan genieten. Winkels komen er pas heel laat in deze straat, pas als aan het einde, bij de Elsenburglaan, een klein winkelcentrum wordt gebouwd. Dan is Utrecht al lang en breed de baas in dit gebied. De J.M. de Muinck Keizerkade werd vernoemd naar de oprichter en directeur van de Demkafabrieken.

Als we de J.M. de Muinck Keizerkade in 1937 inlopen vanaf de Daalseweg (Burgemeester Norbruislaan), dan doen we dat aan de oneven kant, rechts dus. Op nummer 3 woont W.C. van Asperen, hij is handelaar in tabakspijpen. De nummers 9 en 11 huisvesten beide een werktuigkundig ingenieur. In het laatste huis aan deze kant woont J. Beugels, hij is machinefabrikant.

J.M. Muinck Keizerkade

De Openbare Lagere School 4. Deze school stond aan de Prinses Beatrixlaan en zou later de Prinses Beatrixschool gaan heten. Hier ziet u een foto van een vrolijk klas 3 , met de leerkrachten, vóór de deur. Naast meester van der Wilt staat mijnheertje van Leeuwen. Links staat Evert Kuintjes en naast hem de zoon van dokter Wesley. Verder zien we nog Peter Nolmans, Appie Toon en juf van Eik. Het is een van de eerste keren bij de foto’s van Zuilen dat ik het jammer vind dat deze foto niet in kleur is. Omdat dan nog meer zou opvallen met wat voor zorg deze foto’s gemaakt werden. De bloemen linksonder bijvoorbeeld, zouden herkenbaarder zijn. Maar ja, dan moeten we de kleuren er maar een beetje bij denken. Het was overigens 1940 toen deze prent gemaakt werd, dus toch al niet zo’n kleurrijke tijd. Trouwens, wat staan die achterste kinderen hóóg!

 

We steken over en lopen een heel kort laantje in, de Jacob Jonkerlaan.

Jacob Jonkerlaan

Het is zo’n kort straatje dat we er maar even doorlopen, anders moeten we straks zo’n raar stuk terug en dat komt de duidelijkheid niet ten goede. De Jacob Jonkerlaan dankt zijn naam aan de heer Jacob Jonker van de Borstelfabriek die in Daelwijck woonde. Het is zeker niet de opzet dat deze laan zo kort zal blijven. Als we kijken naar uitbreidingsplan nummer 6 van de gemeente Zuilen, dan zien we dat het plan inhoudt dat er een zeer brede laan wordt aangelegd die dezelfde schuinte volgt als de rivier de Vecht doet. Dit moet een laan worden vanaf de Verlengde Prins Bernhardlaan (Burgemeester Norbruislaan) tot aan de Vecht ter hoogte van de bocht waar anno 2002 het Nijenrodeplantsoen is. Tussen de nieuw ontworpen laan en de Vecht komt dan Zuilens villawijk te liggen. De Jacob Jonkerlaan ligt dan tussen de brede laan en de Prins Bernhardlaan in. De plannen worden door de gemeente Utrecht direct van tafel geveegd: er komen dan veel te veel dure woningen in een buurgemeente te liggen en daardoor raakt Utrecht te veel geld kwijt aan de onroerendgoedbelasting. Maar jammer is het wel.

In het korte Jacob Jonkerlaantje worden wel al woningen gebouwd die passen in dat uitbreidingsplan met grote woningen. (Het werden er slechts enkele.) Nummer 1 wordt bewoond door de familie Dijzer. De heer Dijzer is een Zuilense gemeenteambtenaar. Naast hem woont de familie Demmink en de laatste woning aan deze kant is de plek waar de heer W.Ph. Snaauw zich thuisvoelt. Aan de even kant staat slechts nummer 2 in de gids. Hier woont de familie J.C. van der Wilt. De heer J.C. van der Wilt is hoofd van de Koningin Juliana U.L.O.

Als u deze wandeling echt gaat maken, dan is het interessant om aan het eind van deze laan eens stil te staan en schuin richting de Vecht te kijken. Daar, onder de flats die eroverheen werden gebouwd, liggen de resten van wat ooit het klooster Mariëndael was!

We gaan terug, slaan rechtsaf de J.M. de Muinck Keizerkade in en lopen naar de Daalseweg. Hier staan meer huizen. Op nummer 16 woont de heer H. van Vals, hij is onderwijzer en geeft les op de openbare scholen in Zuilen (eerst op school 1, later op school 4). Op nummer 10 heeft de gemeenteontvanger van Zuilen, de heer Plomp, zijn kantoor. Het is een dependance van het gemeentehuis. Op nummer 6 woont nog een onderwijzer, de heer H. van der Geer. Op de scholen in Zuilen kom ik geen Van der Geer tegen. Wie ik wel tegenkom is de bewoner van nummer 4, de heer J.P. Lamie. Hij is ambtenaar bij de gemeente Zuilen. Volgens de overlevering heeft de gemeenteontvanger ook een tijdlang kantoor gehouden op nummer 2-bis. In dat huis heeft na de annexatie ook de heer Norbruis gewoond.

Facebook reacties