Zondag 7 mei 2023: vernieuwde StraatReünie voor de Patrimoniumstraat

Het MUSEUM VAN ZUILEN organiseert al vanaf januari 2010 StraatReünies voor de huidige en voormalige bewoners van een Zuilense straat. Zo kunt u in het museum kennismaken met de geschiedenis van de straat, maar óók met elkaar. Ondertussen hebben we over de Patrimoniumstraat méér te vertellen en te laten zien dan tijdens de vorige StraatReünie! Vandaar deze uitnodiging:

Zondag 7 mei StraatReünie voor de (ex)bewoners van de Patrimoniumstraat.

Het MUSEUM VAN ZUILEN is gevestigd in de Werkspoorfabriek, Schaverijstraat 13, op de eerste etage (een lift is aanwezig). Organisatorisch is het bijzonder fijn als u uw komst wilt aangeven. Dat doet u door te mailen naar info@museumvanzuilen.nl met vermelding van: StraatReünie Patrimoniumstraat, en met hoeveel personen u komt. Eventueel telefonisch kan ook: bel dan even naar 06 20565655. De StraatReünie gaat door bij minimaal vijf aanmeldingen.

De toegang is gratis!

De StraatReünie houden we van 14 tot 17 uur, met om 15 uur een kleine lezing met dia’s over het ontstaan van Zuilen en de Patrimoniumstraat en omgeving.

Locatie: MUSEUM VAN ZUILEN Werkspoorfabriek Schaverijstraat 13  3534 AS  Utrecht-Zuilen. Voor vragen, bel 06 20565655

 

 

Kort na de realisering van de huizen van woningstichting ‘Eigen Haard’, complex twee: de C. Smeenkstraat en de Luit Blomstraat, bouwde woningbouwvereniging ‘Zuilen’ de huizen aan de Patrimoniumstraat en de overgebleven stukken grond van de C. Smeenkstraat en Minister de Visserstraat, en tenslotte de H. Diemerstraat.

In tegenstelling tot de bouw in de vooroorlogse periode werd in deze woonwijk geen ‘winkel op de hoek’ gerealiseerd. Tot ongeveer de jaren vijftig van de vorige eeuw waren de bewoners voor hun dagelijkse levensbehoeften nog aangewezen op de ‘winkels op de hoek’ en de bezorgers aan de deur. Vanwege de langzaamaan veranderende koopgewoonten – de huurders werden meer mobiel – besloot men tot een verbetering: er werd een hele winkelstrip gebouwd. Links en rechts van de Patrimoniumstraat werden, in twee blokken van zes, twaalf winkels gebouwd. Het werd een van de eerste winkelcentra van Zuilen.

 

StraatReünie Nicolaas Sopingiusstraat 2 april 2023

Hoogste tijd voor een vernieuwde StraatReünie voor de huidige en voormalige bewoners van de Nicolaas Sopingiusstraat. We hebben veel meer te vertellen en te laten zien. Dus welkom op 2 april. We starten om 14 uur met de inloop, om 15 uur een bescheiden lezing (met foto’s natuurlijk) over het ontstaan van Zuilen en de Nicolaas Sopingiusstraat en op 17 uur sluiten we af. Toegang is gratis. Welkom.

Over de Nicolaas Sopingiusstraat:

‘Op nummer 1 zat kruidenier Droog. Over deze kruidenier schreef oud-bewoner Van den Eshof: ‘Kruidenier Droog werd bij ons thuis kortweg “Drogie” genoemd. Het winkeltje was op de hoek van de Nicolaas Sopingiusstraat en de Hermannus Elconiusstraat. Het werd bestierd door een ouder echtpaar dat naast de winkel woonde. Zij hadden geen kinderen. Wij hadden een opschrijfboekje, alles wat we haalden werd erin geschreven en wanneer het uitkwam werd er afgerekend! Toen ze te oud voor de winkel waren zijn ze in dezelfde straat blijven wonen, richting Joh. Uitenbogaertstraat. Er kwam een ijzerwarenwinkel voor in de plaats’.

Op nummer 9 zat K.H. de Buck. Hij had hier een brandstoffenhandel en heetwaterstokerij. ‘Kokend waschwater wordt de geheele week bij U aan huis geleverd, op de door U vastgestelde tijd tegen 8 ct per vaatje van 2 emmers. Vlugge bediening.’

Het was hard werken voor een mager belegde boterham. Hoewel De Buck samen met zijn echtgenote er veel aan deed de winkel tot een succes te maken, kiest hij er na een paar jaar voor om bij de staalfabriek J.M. de Muinck Keizer (DEMKA) te gaan werken.

De heetwaterstokerij wordt dan voortgezet door de heer Bronius.

Meer weten? Welkom in het Museum van Zuilen.