Reünie Prinses Beatrixschool (Openbare Lagere School 4) te Zuilen

Openbare Lagere School IV, later de Prinses Beatrixschool 'in nieuwstaat'

Openbare Lagere School 4, later de Prinses Beatrixschool ‘in nieuwstaat’

Onze hulp (vooral vanwege ons zeer uitgebreide netwerk) wordt ingeroepen voor een binnenkort te houden reünie van de Prinses Beatrixschool. Daar werken we graag aan mee natuurlijk.

Na de eerste Openbare Lagere School (in Oud-Zuilen) werd een tweede exemplaar gebouwd aan de (toen nog) Daalseweg. ‘School 3’ stond in de Johannes Uitenbogaertstraat en in de Hovenierslaan (later Prinses Beatriatrixlaan) bouwde men nummer 4.

De Openbare Lagere School 4, later de Prinses Beatrixschool, kent een bewogen verladen. Honderden leerlingen uit Zuilen kregen hier hun lessen in taal, rekenen, aardrijkskunde enz. Maar… in de Tweede Wereldoorlog werd de school in gebruik genomen als Noodhospitaal! (Er kwamen net zoveel nieuwe wereldburgers ter wereld als er stierven).

En wie in Zuilen kent niet het hoofd der school: Meester J.C. van der Wilt? De school bestaat niet meer, het gebouw des te meer, het is sinds 2009 onderdeel van het Vorstelijk Complex.

De oproep is tweeledig. Allereerst wil men een oproep doen om de reünie te komen bezoeken. Oud-leerlingen en -leerkrachten die ‘vanaf de crisisjaren tot 1986’ op deze school les kregen of gaven. Geeft u zich alstublieft op via de site: www.reunie-beatrixschool.nl

Maar, wat ik al schreef de oproep is tweeledig. De initiatiefnemers zijn ook naarstig op zoek naar ‘mensen die het leuk vinden’ om mee te helpen deze reünie een succes te maken. ‘Bent u iemand, of kent u iemand die het leuk vindt om met een gezellige groep mensen mee te denken, sluit u dan aan bij de reünie-commissie’. U kunt zich aanmelden via dezelfde link als de bovengenoemde.

De datum is dus nog niet bekend. Maar… neemt u van ons aan, zodra die bekend is zullen we dat te horen krijgen en dan zullen wij u dat natuurlijk ook direct laten weten.

Reünie voor Scouting Zuilen

Vandaag kreeg ik het verzoek om op onze site aandacht te schenken aan de Reünie voor Scouting Zuilen.

Natuurlijk voldoe ik graag aan zo’n verzoek. Maar… het is een ‘beetje’ aan de late kant: aanstaande zaterdag, 27 augustus 2016 is iedereen die ooit ‘op de scouting zat’, lid was van de Verkenners groep St.-Ludgerus of Walburgis welkom op het huidige onderkomen, dat nog altijd de naam Stins draagt, maar al jaren geleden werd overgebracht naar de Fortlaan.24 te Utrecht Zuilen

De genoemde Reünie is van 19:00 tot 22:00 uur en wordt georganiseerd n.a.v het 70-jarig bestaan van de verkennersgroepen/scouting.

Namens de secretaris Frans Ritzer: u bent van harte welkom!

Pastoor W. van Albach tijdens de inwijding van het gebouw De Stins in de St.-Willibrordusstraat

Pastoor W. van Albach tijdens de inwijding van het gebouw De Stins in de St.-Willibrordusstraat

 

 

Voorbereiding tentoonstelling Zuilense Verenigingen

De tentoonstelling over de Demka-fabrieken loopt ten einde en we zijn van start met de inrichting van de volgende tentoonstelling: Zuilense Verenigingen. De eerste kasten zijn ingericht en een en ander begint vorm te krijgen.

Het wordt deze keer wel heel erg passen en meten, want het verenigingsleven van Zuilen was bijna spreekwoordelijk. Door de komst van Werkspoor en Demka groeide Zuilen van ongeveer 944 inwoners in 1913 naar ruim 26.000 op het moment van de annexatie op 1 januari 1954. De nieuwkomers zijn vooral afkomstig uit Amsterdam (Werkspoor) en Groningen (Demka) en je kunt de eerstelingen gerust pioniers noemen.

Nieuw-Zuilen werd gebouwd aan de rand van de Zuilense gemeentegrond en de bebouwing liep over de gemeentegrens met Utrecht heen. Maar niet alleen de fabrieken, ook de nieuwe huizen stonden wel midden in de toenmalige weilanden! Daarbij komt nog dat er nog geen televisie was, dus is vermaak in verenigingsverband een logisch gevolg. En… in de verzuilde samenleving van toen, is het de gewoonste zaak dat verenigingen voor verschillende godsdiensten ontstaan.

Zo kreeg de algemene voetbalvereniging ‘Elinkwijk’voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ een rooms broertje: ‘Houdt Moedig Stand’ (tegenwoordig Omnivereniging HMS)(HMS) en de algemene gymnastiekvereniging ‘Sport Vereent’ werd vereerd met een rooms zusje: ‘Sportief’. De ‘Utrechtse(sic) Christelijke Korfbalvereniging Sport Maakt Sterk (S.M.S., stond ook bekend onder de leden met de koosnaam ‘Sjans Met Succes’.

Op een verjaardagskalender die in 1953 werd uitgegeven naar aanleiding van de Watersnoodramp (en waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van die ramp) staat een lijst van Zuilense verenigingen gedrukt. De lijst wordt wel erg lang om hierbij in zijn geheel te plaatsen, maar om u een indruk te geven, dit waren de Zuilense Muziek- en Toneelverenigingen: Mondaccordeon vereniging ‘Ons Genoegen’, Mondaccordeon vereniging ‘Victoria’, Muziekvereniging ‘Juliana’, Harmonievereniging ‘St.-Salvator’, Zuilens Fanfare Corps, Demka Harmonie, Toneelvereniging ‘Zuilens Vreugd’, R.K. Toneelvereniging ‘St.-Salvator’, R.K. Toneel- en Cabaretvereniging ‘Nicto’, Chr. Gem. Zangvereniging ‘De Lofstem’, Wijkkoor ‘Mariëndaal’ en een Kinderoperetteclub.

Dan hebben we het nog niet over de Sociale-, Medische-, Culturele-, en Charitatieve verenigingen (31), Buurt- en Bedrijfsverenigingen (16), Sportverenigingen (16) en de 7 Jeugdverenigingen!

We hebben van lang niet alle genoemde verenigingen materiaal, maar desondanks gaat het dus puzzelen worden.

Wat we wél hebben zijn deze prachtige voorzittershamers van vijf verschillende verenigingen. Het zijn, v.l.n.r.: Voorzittershamer van de reisclub van de Personeels Vereniging van Werkspoor Utrecht ‘Animato’; Voorzittershamer van de ‘Vereniging van Administratief Personeel’ van Werkspoor; Voorzittershamer van de ‘Zuilense Winkeliers Vereniging’; Voorzittershamer van de ‘Unie Vrouwelijke Vrijwilligers’ afdeling Zuilen en de Voorzittershamer van de Buurtvereniging ‘Zuilens Vreugd’.

Voorzittershamers uit Zuilen

Voorzittershamers uit Zuilen