Een dreigende oorlog vraagt om oefeningen…

Het is 1938 en er dreigt steeds meer een oorlog. Nederland is dan wel neutraal, maar is de vijand dat ook? Oefeningen om te kijken of er paraat kan worden gereageerd zijn belangrijk. Over zo’n oefening schreef De Indische courant op 7 mei 1938 het volgende:

… Nerveuze stemming

Op kamer 10 heerschte een nerveuze stemming. Estafettes liepen af en aan en intusschen gaf commissaris Brandt, die telefonisch op de hoogte was gebracht van hetgeen er op het terrein der Reiniging was geschied, zijn bevelen. Achtereenvolgens werden de brandweer, de ziekenauto’s, eerste hulpdiensten en verdere brigades gewaarschuwd om zich zoo snel mogelijk naar de plaats des onheils te spoeden. Kwart voor vijven stormden de roode wagens binnen, de brandweerlieden sprongen er ijlings af, rolden hun slangen uit en gaven water. In een oogwenk was het blussingswerk voltooid. Intusschen was gas geconstateerd rond het gebouwtje, zoodat ook de brancards en het verplegend personeel in actie werden gebracht. Tegen den zwaren grasrand werden de gewonden behandeld, gasmaskers werden hen opgezet en voorzichtig droeg men ze daarop naar de hospitaaltjes.

Men ziet, dat deze oefening uiterst eenvoudig was opgezet en dat ze zoo vlot slaagde was natuurlijk grootendeels te danken aan de grondige voorbereiding ter plaatse en het feit dat alle betrokkenen zich gereed hadden gehouden om het eerste signaal te hulp te schieten.

Inmiddels waren ook in andere deelen van Utrecht, allen behoorend tot vak 5, dus het noordelijk stuk tusschen de spoorlijn naar Amsterdam en de Biltstraat rampen geënsceneerd. In de Zandhofschestraat waren een paar woningen in brand gevlogen en daar kwam de brandweer met groot materiaal en ladderwagens in actie. Daar deze straat niet zooals het terrein van de gemeente-reiniging was afgezet, stroomden weldra van alle kanten honderden nieuwsgierigen toe. Ook daar werd voortreffelijk en snel gewerkt. Als derde punt in de stad had men voor de oefening de Marnixlaan uitgezocht en wel de hoek op de Van Hoornekade. Naar hetgeen wij daaromtrent vernamen, heeft men eveneens ter plaatse de zaak grondig geregeld.

Oorlog

De bewuste kruising uit bovenstaand knipsel.

Een 11-jarige bendeleider en een winkelier op de Marnixlaan is de klos!

Dat is wel heel erg jong om van het rechte pad (of de rechte Marnixlaan) af te raken. Ook al in 1958, anders zou de redactie van De Telegraaf  er geen aandacht aan schenken in de uitgave van 22 april.

Bankbiljetten-mysterie opgelost

ELFJARIGE BENDELEIDER LEEGDE WINKELLADEN

Utrechtse diefjes verstopten buit

(Van onze correspondent)

Het raadsel van de bankbiljetten, die enkele weken geleden in Utrecht werden gevonden, is waarschijnlijk opgelost door de ontmaskering van drie jonge knapen, die er hun werk van maakten winkelladen te legen. De f 95, die op een terrein aan de Van Hoonekade werd gevonden, was daar door de jongens verstopt uit angst voor ontdekking.

De bende viel door de mand, toen de aanvoerder, de 11-jarige scholier R.V., door een winkelier aan de Marnixlaan in zijn kraag werd gepakt. Deze winkelier miste vaak geld uit de toonbanklade (samen f 200) en hij vatte verdenking op tegen R.V.. die wel eens in de winkel kwam. Zaterdag betrapte de winkelier de knaap, toen hij ongemerkt de winkel betrad en zijn hand naar de lade uitstak.

De scholier bekende onmiddellijk. Zijn makkers, de 15-jarige H.M.H. V. en J.A.V. V. stonden steeds op de uitkijk en mochten daarvoor in de buit meedelen.

Marnixlaan

Het artikel geeft niet aan om welke winkel op de Marnixlaan het gaat. De fotograaf heeft nogal lopen zoeken,, maar hij kwam er ook niet uit. Hij ‘dacht’ deze, maar weet het dus niet zeker…