StraatReünie Marconistraat 3 april aanstaande.

Het Museum van Zuilen organiseert zondag 3 april, van 14 tot 17 uur, de StraatReünie voor de huidige en voormalige bewoners uit de Marconistraat.

Als u niet in de Marconistraat woont of woonde, maar wel geïnteresseerd bent, mag u natuurlijk ook komen! 

Marconistraat

Een straat in het eerste project van woningbouwvereniging ‘Zuilen’. – Na de realisatie van een tweede project werd dit eerste aangeduid met ‘De Oude Bouw’ – Op nummer 10 woonde de familie Soutberg. Tijdens de StraatReünie van de Balderikstraat overhandigde de heer A. van Mourik me een cd met digitale uitvoering van De Problemist[1] waarin ook het door hem geschreven artikel over de heer Antoon Soutberg jr. en zijn familie:

‘De familie Soutberg

Eén van de Werkspoorwerknemers is Antonius Soutberg Sr. Hij neemt in 1917 zijn gezin, bestaande uit hemzelf, vrouw, vijf zonen en twee dochters, vanuit Amsterdam mee naar de Marconistraat 10 en voedt het daar streng volgens de katholieke leer op. De oudste zonen Henk en Frans studeren in het seminarie en worden actief als missionaris in respectievelijk Ghana, en Brazilië, de Verenigde Staten en Mexico. Frans zou later tolk/vertaler en leraar Engels worden in Mexico, waar hij, toen het mocht, ook nog in het huwelijk stapte met een Mexicaanse die hij al twintig jaar kende. Antoon’s derde zoon Antoon junior is ziekelijk, want die heeft na een noodzakelijke operatie nog slechts één, waarschijnlijk niet geheel werkende nier over.’

Antoon ligt vaak op bed. Hij heeft een nadrukkelijke interesse: dammen. Hij verzameld dam-problemen en bouwt zijn verzameling uit tot honderden stuks! Die houden hem zó bezig dat hij het doktersadvies – “Je mag best naar buiten” – meestal negeert.

Meer over de Marconistraat vertellen we u graag tijdens de StraatReünie. We starten om 14 uur, om 15 uur een lezing met dia’s over het ontstaan van Zuilen en de Marconistraat in het bijzonder. Om 17 uur sluiten we af.

De toegang is gratis.

Adres: Schaverijstraat 13. Lift is aanwezig. Het is fijn als u uw komst wilt doorgeven: 06 20565655. WELKOM!

Fotobijschrift:

Antoon Soutberg (jr.) was een verwoed verzamelaar van ‘dam-problemen’. Hij staat (ligt) op deze foto, halverwege de jaren ’30, omringd door zijn familie. Naast hem zijn zusjes Annie en Marie. Staand van links naar rechts de broers Martin, Ben, Henk en Frans, en vader en moeder Soutberg.

[1] Een internationaal damblad dat wordt gelezen door vele nationale, maar zeker ook internationale damprofessionals over probleemstellingen in het dammen.

Zondag 6 maart 2022 StraatReünie Abraham Kuyperstraat.

Het Museum van Zuilen houdt 6 maart de StraatReünie voor de huidige en voormalige bewoners van de Abraham Kuyperstraat

Een denkbeeldige wandeling door deze straat in 1938.

De straat werd genoemd naar de heer Abraham Kuyper, een protestants staatsman en theoloog. Hij was in 1901 minister van Binnenlandse Zaken en heeft zich onder andere ingezet voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeid.
De Abraham Kuyperstraat loopt parallel aan de Amsterdamsestraatweg en heeft net zoveel winkels als de Groen van Prinstererstraat in dit blok: geen. Voor het laten maken van een mantel of een japon kunt u op nummer 27 terecht, daar maakt A. Weeda uw kleding ‘pasklaar’. Op nummer 34 kunt u naar de kapper, hier zit J.M. Goeken met zijn handen in uw haar. Op dit rijtje komt ook de familie Faassen wonen. De heer Faassen is hoofdagent van politie te Utrecht. Dat levert gekke taferelen op: als de jeugd uit de straat voetbalt in de straat of ander kattenkwaad uithaalt, is de heer Faassen uit hoofde van zijn beroep niet bevoegd de kinderen daarop aan te spreken. Hij is immers van een naburige gemeente! Daarom mag hij hoogstens als bewoner zijn eventuele ongenoegens uiten. Pas als de jeugd zich voorbij de gemeentegrens in de Keucheniusstraat ongepast gedraagt, ligt daar voor de heer Faassen een mogelijkheid om in te grijpen.

De enige foto in de collectie van het Museum van Zuilen waarop rechtsonder (toegegeven een heel klein) stuk van de Abraham Kuyperstraat te zien is. De dame op de foto loopt over de Marnixlaan en de bomen rechts staan aan de Daalseweg.

WELKOM, de toegang is gratis. We beginnen om 14 uur, om 15 uur een kleine lezing over Zuilen in het algemeen en de Abraham Kuyperstraat in het bijzonder, Om 17 uur sluiten we af.

Geef u op: bel 06 20565655 of mail naar info@museumvanzuilen.nl