Volksonderwijs in het Pastoor Schiltehuis (in 1937)

Na Utrecht en Maarssen kon Zuilen natuurlijk niet achterblijven en ontstond ook hier een afdeling Volksonderwijs. Het Utrechts Nieuwsblad schreef op 24 februari 1937 over de bijeenkomst in het Pastoor Schiltehuis:

Het volksonderwijs in Zuilen

——

Zeer geslaagde avond waarbij tegenwoordig wethouder N.A. Zachte.

ZUILEN, 24 Febr. – Aan de uitnoodiging van de afd. Zuilen van Volksonderwijs tot het bijwonen van een gezelligen avond hadden ongeveer 400 personen een gevolg gegeven, die de zaal van het Pastoor Schiltehuis bijna geheel vulden.

Ongeveer 8 uur heette de voorzitter, de heer J. Meijer, allen hartelijk welkom, in het bijzonder de afgevaardigden van de zuster-organisaties uit Utrecht en Maarssen, benevens wethouder N.A. Zachte en de raadsleden K. Kievit en Venema. Na de medewerkenden aan den avond eveneens welkom en reeds bij voorbaat bedankt te hebben, sprak hij de hoop uit, dat de avond voordeel moge opleveren voor de Vereeniging en voor het volksonderwijs, opwekkend zich aan te sluiten bij degenen, die de deuren van de scholen openhouden voor ieder kind.

Na dit openingswoord bracht de toneelgroep van den Alg. Bond van Handels- en Kantoorbedienden al direct gezelligheid door de opvoering van het driebedrijvig toneelspel “Geen dubbeltjes in zijn zak.” De spelers en speelsters waren dezen avond wel buitengewoon goed op dreef en oogstten een ten volle verdiende waardeering van ’t publiek.

De snel-tekenaar, de heer N. van Zalingen, maakte al teekenend en pratend een geduchte reclame voor het volksonderwijs. Zijn snelheid in het teekenen was verbazingwekkend.

Als geheel een zeer geslaagde avond, waaraan het trio Koetsier muzikale medewerking verleende.

Janus Tulp

tot mijn spijt kan ik u geen foto tonen van de in het knipsel genoemde toneeluitvoering. Wél een van prcies twee jaar eerder: het decor is in latere jaren nog vele malen van pas gekomen, maar hiervoor werd het gemaakt: in verband met een toneeluitvoering van de Jonge Werkman, die op 24 februari 1935 het publiek in het Pastoor Schiltehuis vermaakte met de toneelvoorstelling van “Janus Tulp”. Links staat “kapper” A. van Dort zijn cliënt te scheren. Fraai gedecoreerd: reclameborden van de Vergulde Hand. En wat te denken van de gewijzigde prijslijst: Scheeren 10 ct. Trouwens, knippen kostte op dit podium slechts 20 ct.! (Kinderen 10 ct., maar dat konden ze op dit podium wel aanbieden, want die speelden toch niet mee!)

 

Oud Nieuws 15 december 1954

Goed nieuws van Sint

Verschillende mededelingen zijn reeds gedaan over het bezoek van Sint Nicolaas en zijn knechten aan onze stad, waaruit men kan afleiden, dat het drukke dagen voor dit gezelschap zullen worden. Utrecht-Noord zal de Sint op Zaterdag 27 November begroeten, als hij des middags 3 uur aankomt in het Merwedekanaal bij de Demka. Een rondgang door de Wijk volgt daarna. Op 15 December zal de Goedheiligman afscheid nemen van de kinderen in het Pastoor Schiltehuis. Dan wordt opgevoerd “Sprookjesland”, een alleraardigste kinder-operette.

Maandag 29 November zal de Sint de gast zijn van “Volksbelang”, en een rondgang door die wijk maken.

Om 19 uur wordt vertrokken vanaf de Marnixlaan, en vervolgens de J.S. de Rijksstraat, Adr. v. Bergenstraat, Burg. van Tuyllkade, De Lessepsstraat, Swammerdamstraat, Willibrordusstr., Sweder van Zuylenweg, v. Egmontkade, R. v.d. Hamkade, Ahornstr., Omloop, Laan van Chartroise, Ondiep, Nieuwlichtstraat en Marnixlaan. De besturen van de diverse verenigingen zullen een grote optocht formeren en de Sint en zijn gevolg begeleiden.

Fotobijschrift: ‘een cast die heeft opgetreden op het toneel van het Pastoor Schiltehuis’, het is niet zeker of dit ook de groep uit bovenstaand artikel is. Het lijkt wel een sprookje… (maar het verhaal gaat natuurlijk over de Sint die op  15 december nog actief is!)

 

Oud Nieuws 14 december 1966

beatclubs onder de loep

ART 66, gevestigd in het Pastoor Schiltehuis, Willibrordusstraat, Utrecht. De zaal: groot (kan 500 man bergen), bioskoopklapstoeltjes langs de kant, lange houten tafels. Doet denken aan het A’dams Rembrandttheater. Kortom, een goede plek om te beaten zonder onmiddellijk grote vernielingen te veroorzaken. Frappant: stemmige muurschilderingen van religieuze aard en gekruisigde Jezus boven het toneel. Behalve frisdranken en pils worden ook rollen snoep, chips en andere nijen verkocht. Dagen: vrijdag- en zondagavond. In het algemeen spelen er goede, vaak bekende groepen (soms onder auspiciën van Jacques Senf). Zo hoorden wij er Tee Set, Q 65, Earrings, Bintangs. Publiek: deels dansers, deels luisterenden, die zich opstellen voor het toneel waarop de groep zich bevindt. Leeftijd: 14-20. Redelijke entreeprijs. Een acht.

Fotobijschrift: …’stemmige muurschilderingen van religieuze aard’… De heer Van den Hout heeft er zich met hart en ziel aan gewijd. Maar wie heeft goeie foto’s van die prachtige muurschilderingen? De vier jaargetijden?