De Hubert Duyfhuysstraat

Deze straat werd genoemd naar Hubert Duyfhuys (1531-1581). Zijn naam werd in de loop der jaren op veel verschillende manieren geschreven. Het Museum van Zuilen hanteert de schrijfwijze die door de gemeente Utrecht wordt gehanteerd, we schrijven in alle gevallen: Duyfhuys.

Voor een beschrijving van de Hubert Duyfhuysstraat ‘van toen’ kijken we in de Stratengids die door de gemeente Utrecht werd uitgegeven in 1940.

Hubert Duyfhuysstraat 1 huisvestte anno 1938 de familie Steinbergen. De heer A. Steinbergen was schilder van beroep. Zijn echtgenote Mientje maakte in een kamer van het huis een kapsalon. Toen Steinberger het pand Hubert Duyfhuysstraat verliet, begon in dit pand de heer Oude Wansink een kruidenierswinkel. Oude Wansink verkaste na enige jaren ook (naar de Sweder van Zuylenweg) en in dit pand kwam na de Tweede Wereldoorlog H. den Dekker (& Co.) zijn haarden en kachels verkopen. De winkel groeide uit tot een begrip in Zuilen. Medio 2010 werd de winkel opgeheven en kwamen er appartementen in dit pand, de oude woonkamer is wéér woonkamer.

De buurman van Den Dekker was B.A.J. de Hosson. Hij verkocht fietsen. Daarnaast zat kapper W.G. Ockhuijsen. Nu we toch hier zijn, kijken we ook even naar de overkant, daar zat op nummer 2 de ‘wasscherij’ van Jasper en op nummer 4 de winkel van het behang- en woninginrichtingbedrijf van Innikel. Zoon Sjerk Innikel werd in de Tweede Wereldoorlog na verraad opgepakt door de Duitsers. Aan zijn verwondingen stierf hij mei 1945. Zijn ouder werden hierover 28 oktober 1949 door het Rode Kruis geïnformeerd. Het Verzetsmonument was toen al af. Een oom van Sjerk heeft ervoor gezorgd dat de naam ‘S. Innikel’ alsnog op het monument werd vermeld.

We steken de Hermannus Elconiusstraat over. Op nummer 7 zat in 1938 nog kruidenier N. Breedijk. Later kwam in dit pand Snellenberg elektrische apparaten verkopen.

Th. Vlaar had zijn brandstoffenhandel in de Hubert Duyfhuysstraat 9. Kolen in alle soorten en maten bracht hij graag bij u thuis.

Thum Zwarthoed heeft met zijn vishandel nummer 9 in gebruik. Daarnaast zat drogisterij ‘In de Hubert’ van D.J. van de Bos jr. Hij had aan de andere kant J.C. van Hasselt naast zich. Die verkocht op nummer 13 aardappelen, groenten en fruit. Dan komen we bij een aantal woningen tot de hoek met de Johannes Uitenbogaertstraat.

Aan de even kant zat Simons op nummer 6 een handelaar in tabakswaren. We komen Simons nog een keer tegen en zelfs ook in deze straat. Op dít adres werd Simons opgevolgd door de groenten- en fruitspecialist P. Post. Hij stond zijn winkel af aan A.H. van de Akker. Die verkocht ook groenten en fruit. Post ging naar de Edisonstraat hoek St.-Ludgerusstraat.

Op 25 heeft een stoelendans plaatsgevonden. Een advertentie in 1934 geeft aan dat hier de gebroeders Westra een sigarenwinkel hadden. In een advertentie in 1935 werden deze producten aangeboden door A. van Dun. Een zoon van Simons gaf aan dat zijn vader naar dit pand verhuisde toen nummer 6 te klein werd. Aan de even kant zat op nummer 30 schoenmaker R. van der Pal.

We steken de Johannes Uitenbogaertstraat over. Vroeger stapten we dan zo de bakkerij van de heer Geissen binnen. Hij was filiaalhouder van bakkerij Do-Schat. Dit was het eerste filiaal van Do-Schat in Zuilen.

Aan de andere kant lopen we langs de Openbare Lagere School 3. Hoewel de school als postadres Johannes Uitenbogaertstraat 19 had, was hij zo nadrukkelijk aanwezig in de straat, dat we hem hier ook even vermelden.

De school werd opgericht op 30 september 1929 en op dinsdag 21 oktober 1930 ‘des middags om 2 uur’ officieel geopend.

De wandeling gaat verder. We komen diagonaal tegenover de school, op de hoek van de Hubert Duyfhuysstraat bij ‘Modelslagerij Zuilen’, die geleid werd door de heer G. Verwoerd.

Voorbij de school zit op nummer 35 de melkhandel van P. Doornenbal. In dit pand had de heer Amsing een verkooppunt van zijn bakkerij. Amsing verliet het pand begin 1935.

Aan beide zijden van de straat komen we geen winkeliers meer tegen.

Opmerkelijk is nog het verhaal over de bewoner van nummer 39-bis. Die is lid van de Apostolische Gemeente, waarvan de kerk in de Werner Helmichstraat staat. De bewuste bewoner werd bedlegerig. Dankzij de inzet van vrijwilligers kon hij de diensten toch volgen, omdat deze vrijwilligers een draadverbinding aanleggen, van de kerk om de hoek, over de daken, naar de woning van de patiënt.

Aan het einde van de Hubert Duyfhuysstraat kijken we over de Van Egmontkade zo de Jan van der Doesstraat in.

Openbare Lagere School 3, later de Prinses Ireneschool, kort na de oplevering. Een plaatje!

Meer weten over de Hubert Duyfhuysstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Zilver jubileum Prinses Ireneschool

Prinses Ireneschool in het zilver

Oud Nieuws 23 december 1954

Belangstelling bij jubileum Prinses Ireneschool

BIJ DE FOTO: Een deel der genodigden tijdens de feestelijke ouderavond van de zilveren „Prinses Ireneschool”.

Hartelijke toespraken

(Van een onzer verslaggevers)

De Prinses Ireneschool (voorheen School 3) aan de Johannes Uitenbogaertstraat 19, bestaat vijf-en-twintig jaar, en ter herdenking van dit feit had gisteren een feestelijke Ouderavond plaats in de versierde gymnastiekzaal. Door de heer W. Koek, het hoofd der school, werden o.m. verwelkomd de heer A. Lens, Rijksinspecteur van het Onderwijs, de heer J.C. v. Dam, Chef afd. Onderwijs en Jeugdzaken, de heer E. Post, oud hoofd der school, verder de heer O. Norbruis en echtg. ,de heer A.J. v.d. Weerd, secr. Gemeenschapsraad, de heer A. Lamie, voormalig chef van de afd. Onderwijs, de oud-Directeur van Gem. werken A.G. v. Vliet en de Gem. architect W.C. v. Hoorn, diverse hoofden en onderwijzend personeel van scholen, vertegenwoordigers van Volksonderwijs en Ouderraad enz.

De heer A. Lens, de Rijksinspecteur van het L.O. wees op de belangstelling voor het onderwijs, dat door Utrecht wordt betoond en in het verleden ten volle ook werd betoond door oud-burgemeester O Norbruis. Hij hoopte, dat die belangstelling, ook van de zijde der ouders, onderwijzend personeel enz. zal blijven bestaan.

De volgende spreker was de heer O. Norbruis, die erop wees, dat de school voor hem steeds een bron van genot is geweest, al waren er ook vaak zorgen vooral toen het oude schoolhoofd, de heer E. Post, ging vertrekken. Van de benoeming van de heer Koek heeft men nimmer spijt gehad. Ook werd het woord gevoerd door de heer J.C. v. Dam, chef afd. Onderwijs en jeugdzorg. Spr. wees op de groeiende samenwerking tussen Utrecht en deze school, en hoopte dat deze in de toekomst nog hechter zou worden.

Het oud-schoolhoofd, de heer E. Post, haalde enige herinneringen op aan de eerste jaren van de school, wees op de prettige samenwerking, die steeds heeft bestaan, en wenste verder allen geluk met dit jubileum.

Namens de ouders bood de heer J. v.d. Haers als bewijs van erkentelijkheid een projectiescherm smalfilm apparaat aan, benevens een plant. Er waren ook van andere zijden veel bloemen gezonden.

Het feestelijke deel werd verzorgd door het Gezelschap Adrie van Oorschot, dat verschillende vermakelijke schetsen bood, goocheltoeren ten beste gaf, enz. Hedenavond zal het Gezelschap voor een tweede groep ouders optreden, terwijl het des middags feest was voor de kinderen.

Oud Nieuws 12 december 1961

Gemeenschapsraad zegt:

Noodtoestand bij het kleuteronderwijs in Zuilen

„Bouw kleuterscholen in onze wijk” was maandagavond de dringende wens van de hele Zuilense gemeenschapsraad. Over het hoofd van B. en W. en dus van wethouder Van der Vlist heen — „die zouden dat zelf ook wel willen” — tot hogere instanties, omdat op het gebied van de huisvesting van het kleuteronderwijs in Zuilen van een noodtoestand kan worden gesproken.

Aanleiding tot deze hartekreet was een voordracht van B. en W. om de hulpschool aan de W.J. Bossenbroekstraat te verplaatsen naar het Zwanenvechtplein, waar de vier lokalen van deze hulpschool zouden worden ingeschakeld bij het vglo-onderwijs.

„Laat die hulpschool staan en gebruik haar voor kleuteronderwijs”, opperde de heer Th. Ruijgrok (PvdA). „Het verplaatsen kost ook geld en voor een paar centen meer kan die vglo-school tóch worden uitgebreid”. „Mijn idee”, vond de heer J. Hoeflaken (Chr. Part.). „Kritiek wil ik niet uitoefenen, maar in de provincie wordt toch heel wat meer aan de bouw van kleuterscholen gedaan dan in onze gemeente”. En de heer W. Vergeer vond dat het gemeentebestuur eleganter zou hebben gehandeld door eerst eens aan de gemeenschapsraad advies te vragen dan direct maar met een voordracht te komen.

Het slot van de klaagzang was dat de gemeenschapsraad er zijn spijt over uitdrukt dat de vier lokalen van de hulpschool niet aan het kleuteronderwijs ten goede zullen komen. Maar als het niet anders kan, vraagt men het gemeentebestuur op dit punt toch voor alles actief te willen blijven.

Tweemaal kermis

De kermissen in de wijk Zuilen zijn voor het volgend jaar alweer verdeeld. Daar mogen er slechts twee worden gehouden en dus was men gauw klaar. De wijkvereniging Volksbelang Utrecht-noord en de stichting Gemeenschap Zuilen kunnen in 1962 trachten hun kas door zo’n kermis wat te spekken, wanneer B. en W. er tenminste mee akkoord gaan.

Een hiep-hiep-hoera werd bijna aangeheven voor de nu uitgewerkte plannen tot bouw van een kinderinstructiebad aan de Prinses Irenelaan. De gemeente Zuilen had hier destijds nog een fikse som voor beschikbaar gesteld en men vond dat Utrecht dit geld prima had beheerd, al had men natuurlijk liever gezien dat het bad eerder zou zijn gebouwd. „Maar het begint er nu op te lijken”, vond men.

Hamerstukken waren de mededelingen van B. en W. dat er abri’s zullen komen bij de aanlegsteigers van de gemeentelijke veerpont over het Merwedekanaal bij Keulsekade en Neutronweg en dat bij thuiswedstrijden van Elinkwijk een nieuwe parkeerregeling wordt overwogen. De gemeenschapsraad moest ook een lid van het bestuur voor de gemeentelijke instelling van maatschappelijke zorg benoemen. Twee kandidaten werden gesteld: mevrouw N. Perrenet-Velds (PvdA) en de heer M. Hendriks (KVP). Het werd mevrouw Perrenet met 13-7 stemmen. Als nieuw lid werd mevrouw J.M. Jongenelen-Mathot geïnstalleerd. Zij voegt zich in de rij van de KVP-fractie.

 

Fotobijschrift: kleuters in Zuilen werden bij gebrek aan klaslokalen op heel veel plekken ondergebracht. Dit zijn kleuters van de Prinses Ireneschool die tijdelijk onderdak kregen in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor.

Oud Nieuws 11 december 1967

Jongens vernielen met sneeuwballen ruiten

(Van een onzer verslaggeefsters)

UTRECHT — Twee scholieren, van 11 en 12 jaar, zijn zaterdagmiddag door de kinderpolitie gehoord omdat zij bij het sneeuwballengooien tien ruiten hadden vernield. De ruiten sneuvelden in de Prinses Ireneschool aan de Johannes Uitenbogaertstraat. Na verhoor zijn zij aan hun ouders meegegeven.