Sinterklaas bij Mariëndaals Belang 1 december 1953

 Nieuws van ,Mariëndaals Belang’

Het traditionele St.-Nicolaasfeest voor de kinderen van de leden zal worden gehouden op Zaterdag 5 December a.s. in het Herv. Verenigingsgebouw aan de Daalseweg.

Het ligt in de bedoeling om, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gedurende de Kersttijd een kerstboom op te stellen in het plantsoen bij het Vliegermonument aan de v. Maasdijkstraat. Gaarne wordt hiertoe in deze tijd van “schoenzetten” de aandacht gevraagd voor de te houden verkoop-actie van speculaaspoppen tussen 1 en 4 December door “Mariëndaal”.

Sint met echte Zwarte Pieten in 1951

Fotobijschrift: Alles is er (nog): Sinterklaas met Zwarte Pieten, Het Grote Boek, De Roe, kortom: het feest kan beginnen…