Volksonderwijs in het Pastoor Schiltehuis (in 1937)

Na Utrecht en Maarssen kon Zuilen natuurlijk niet achterblijven en ontstond ook hier een afdeling Volksonderwijs. Het Utrechts Nieuwsblad schreef op 24 februari 1937 over de bijeenkomst in het Pastoor Schiltehuis:

Het volksonderwijs in Zuilen

——

Zeer geslaagde avond waarbij tegenwoordig wethouder N.A. Zachte.

ZUILEN, 24 Febr. – Aan de uitnoodiging van de afd. Zuilen van Volksonderwijs tot het bijwonen van een gezelligen avond hadden ongeveer 400 personen een gevolg gegeven, die de zaal van het Pastoor Schiltehuis bijna geheel vulden.

Ongeveer 8 uur heette de voorzitter, de heer J. Meijer, allen hartelijk welkom, in het bijzonder de afgevaardigden van de zuster-organisaties uit Utrecht en Maarssen, benevens wethouder N.A. Zachte en de raadsleden K. Kievit en Venema. Na de medewerkenden aan den avond eveneens welkom en reeds bij voorbaat bedankt te hebben, sprak hij de hoop uit, dat de avond voordeel moge opleveren voor de Vereeniging en voor het volksonderwijs, opwekkend zich aan te sluiten bij degenen, die de deuren van de scholen openhouden voor ieder kind.

Na dit openingswoord bracht de toneelgroep van den Alg. Bond van Handels- en Kantoorbedienden al direct gezelligheid door de opvoering van het driebedrijvig toneelspel “Geen dubbeltjes in zijn zak.” De spelers en speelsters waren dezen avond wel buitengewoon goed op dreef en oogstten een ten volle verdiende waardeering van ’t publiek.

De snel-tekenaar, de heer N. van Zalingen, maakte al teekenend en pratend een geduchte reclame voor het volksonderwijs. Zijn snelheid in het teekenen was verbazingwekkend.

Als geheel een zeer geslaagde avond, waaraan het trio Koetsier muzikale medewerking verleende.

Janus Tulp

tot mijn spijt kan ik u geen foto tonen van de in het knipsel genoemde toneeluitvoering. Wél een van prcies twee jaar eerder: het decor is in latere jaren nog vele malen van pas gekomen, maar hiervoor werd het gemaakt: in verband met een toneeluitvoering van de Jonge Werkman, die op 24 februari 1935 het publiek in het Pastoor Schiltehuis vermaakte met de toneelvoorstelling van “Janus Tulp”. Links staat “kapper” A. van Dort zijn cliënt te scheren. Fraai gedecoreerd: reclameborden van de Vergulde Hand. En wat te denken van de gewijzigde prijslijst: Scheeren 10 ct. Trouwens, knippen kostte op dit podium slechts 20 ct.! (Kinderen 10 ct., maar dat konden ze op dit podium wel aanbieden, want die speelden toch niet mee!)