De Huishoudschool aan de Pionstraat in Zuilen.

Over de Huishoudschool in Zuilen, een schoolvariant die ze NOOIT af hadden moeten schaffen! Lees erover in het Utrechts Nieuwsblad van 13 juni 1963

OP DE HOEK van Pionstraat en Nijenrodelaan in de Utrechtse wijk Zuilen is de tweede r.-k. huishoudschool in aanbouw. Het gebouw, waarvan in september de bovenverdieping in gebruik wordt genomen, is bestemd voor de 150 leerlingen van deze school, die uit Utrecht, maar ook uit plaatsen als Maarssen en Breukelen komen. Op het ogenblik zit men over vier gebouwen verspreid: bij de eerste r.-k. huishoudschool aan de Nieuwe Kamp en in schoolgebouwen aan de Daalsedijk, de Oude Gracht en de Kanaalstraat. De school heeft een hal van 70 meter lengte, die als overblijflokaal en vergaderruimte zal worden gebruikt. Begin 1964 verwacht men de officiële opening van het 16 lokalen tellende gebouw.

Huishoudschool

De Huishoudschool werd gebouwd in 1964 maar was geen lang leven beschoren.

De nieuwe Salvatorkerk aan de Pionstraat in Zuilen

Dan ben je oud aan het worden. Heb de Salvatorkerk nog zien bouwen en hij is al jaren geleden weer afgebroken! Bizar. Over de bouw schreef Utrechts Nieuwsblad op 4 juni 1962 het volgende:

 ZUILEN werd een monumentaal gebouw rijker: de r.-k. kerk in de Utrechtse Schaakwijk op de hoek van de Pionstraat. Het is de kerk van de voorheen in het parochiehuis aan de Adriaan van Bergenstraat zetelende Sint-Salvatorparochie. Er zijn 600 plaatsen. De toren bevat drie klokken. Twee ervan luiden tien minuten voor elke dienst. Bij bijzondere gelegenheden luiden ze alle drie. Architect van het sterk de aandacht trekkende gebouw is ir. G.M. Leeuwenberg.

Salvatorkerk

 

Veertig jaar werkzaam bij Vroom & Dreesmann

In de loop der jaren passeerde al menig jubileum deze pagina’s. Bijna altijd bij Werkspoor of Demka (en een enkele keer bij de Borstelfabriek van de Gebroeders Jonker). Maar soms werkten mensen ook buiten Zuilen… (Zuilen had geen Vroom & Dreesmann). Over zo’n jubileum lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 10 mei 1967:

Vroom & Dreesmann

MEJUFFROUW W. van de Boog, Pionstraat 40 te Utrecht, is dinsdag hartelijk gehuldigd bij Vroom & Dreesmann aan de Lange Viestraat, omdat zij veertig jaar in dienst is. Zij is hoofdjuffrouw van het centraal magazijn. Directeur mr. F.A.R. Barge (links) huldigde mede namens de met vakantie zijnde directeur H.A.J. Dreesmann de jubilaresse hartelijk. Zij ontving van de directie een geschenk onder couvert en een met een orchideetak gesierde doos bonbons. In de namiddag had nog een huldiging plaats door staf, chefs en collega’s, waarbij stoffelijke blijken van waardering werden overhandigd. De heer J. Overweg, haar directe chef, stelde daarbij de vele kwaliteiten van mejuffrouw Van de Boog in het licht.