Ook Douwe Egberts komt voor in de geschiedenis van Zuilen…

U kent de uitdrukking ‘onder de rook van… ‘ vermoedelijk wel. En dan stonden in Zuilen natuurlijk nogal wat schoorstenen, die (al of niet) in functioneerden voor de grote fabrieken van Werkspoor en Demka. Maar onder de rook van Zuilen stond ook de fabriek van Douwe Egberts. En de heer D. Ekas (die dus in Zuilen woonde) werkte daar meer dan een halve eeuw. Over zijn jubileum lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 6 april 1965:

Gouden feest van de heer D.E. bij D.E.

De heer D. Ekas vierde vandaag zijn vijftigjarig jubileum bij de N.V. Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek, koffiebranderij en theehandel, waar hij met de leiding van orderuitvoering en expeditie is belast. De heer Ekas, Sweder van Zuylenweg 37 in Utrecht, trad bij het moederbedrijf in Joure in dienst, waarna hij spoedig naar Utrecht werd overgeplaatst. Bij zijn veertigjarig dienstjubileum ontving de heer Ekas reeds een oninklijke onderscheiding: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud. Vanmorgen werd hij op het bedrijf toegesproken door algemeen directeur E.D. de Jong, die hem namens de directie een geschenk overhandigde. Tijdens een receptie ontving de heer D. Ekas (“D.E. bij D.E.”) van collega’s en medewerkers eveneens cadeaus.

D. Ekas

De heer D. Ekas van de Sweder van Zuylenweg.