De heer Stoopendaal gehuldigd (wel in Zuilen natuurlijk)

Heel wat huldigingen passerden op deze pagina de revue. Vrijwel allemaal ging dat over jubilarissen van Werkspoor of Demka. Vandaag het knipsel over de heer Stoopendaal dat in het Utrechts Nieuwsblad van 1 juni 1959 werd geplaatst; Een jubilaris bij de P.T.T.

H.J. Stoopendaal met humor gehuldigd
Fanfarevoorzitter 40 jaar bij P.T.T.
(Van een onzer verslaggevers)

De heer H.J. Stoopendaal, Werner Helmichstraat 32 te Utrecht, kreeg vanochtend koekjes van eigen deeg gepresenteerd: humorvolle toespraken, omdat hij — die om zijn humor zo geroemd werd — veertig jaar in dienst is van de P.T.T.
Velen in Utrecht kennen hem, vooral in zijn functie van voorzitter van de Koninklijke Utrechtse P.T.T.-fanfare Onder Ons. Velen weten ook van zijn bereidwilligheid tot steunen, als hij en zijn mannen ergens iets voor een goed doel kunnen doen. Vanochtend werd hij echter in het bijzonder door de P.T.T. in de bloemetjes gezet. Vanmiddag ging dat, tijdens het tweede deel van de jubileumreceptie te zijnen huize, nog eens dunnetjes over…
Als eerste sprak bij de opening van de ontvangst de heer P. Harting, referendaris van de P.T.T. en chef van de afdeling expeditie brieven- en pakketpost van het stationspostkantoor te Utrecht. Deze schetste uitvoerig hoe de heer Stoopendaal, nu employé eerste klas der P.T.T., is opgeklommen van „hulpjongeling” tot zijn huidige rang, die alleen bereikbaar was door een uitstekende dienstuitvoering. Steunpilaar, de man op de juiste plaats, aldus karakteriseerde de heer Harting de opgewekte, humoristische jubilaris. Namens de directie en het personeel dankte spr. de heer Stoopendaal voor zijn vele inspanningen. Ook wees hij nog op de populariteit, die de jubilaris, vooral als voorzitter van de fanfare, heeft verworven bij het publiek.
Nadat spr. mevrouw Stoopendaal in de huldiging had betrokken om haar meeleven, dat haar man altijd moed en kracht had gegeven om met vrolijk hart voort te gaan, kwamen de geschenken. Voor mevrouw haar lievelingsplant, en voor de jubilaris een oorkonde (,,om in de linnenkast te bergen”), een reversspeld voor veertig jaar trouwe dienst (,,Ik heb mijn revers ervoor vrijgelaten”, zei de jubilaris), en de gebruikelijke gratificatie.
De heer J.A. Patist, toezichtambtenaar van de postautodiensten, waar de jubilaris vroeger werkzaam was, wees op de geest van gezonde humor, die door de Stoopendaal altijd aanwezig is, en offreerde een … speelgoedpaukenpaard, waarmee in miniatuur een tot dusver vroom gebleven wens van de fanfarevoorzitter in openbaarheid werd gebracht.
Namens het jubileumfonds van expeditie brief-, en pakketpost overhandigde vervolgens de heer J. Iseger een geschenk onder couvert. De heer E. Spierenburg herinnerde hierna aan het pionierswerk van de heer Stoopendaal als chauffeur. Spr. noemde de jubilaris de geestelijke vader van de groep postvervoer. Een enveloppe, waarvan de inhoud bestemd is voor aanschaffing van een klok, was het stoffelijk huldeblijk van de groep.
Met een humoristisch woord betaalde de heer Stoopendaal, mede namens zijn vrouw, de sprekers met gelijke munt terug. En nu is hij in afwachting van de serenade, die vanavond voor nog wat vrolijke opschudding in de Werner Helmichstraat zal zorgen…

Stoopendaal

De heer P. Harting (rechts) bood vanochtend de heer H.J. Stoopendaal, die als employee eerste klas der PTT zijn veertigjarig ambtsjubileum viert, een oorkonde aan. Tussen jubilaris en referendaris Harting mevrouiv Stoopendaal, die mede in de hartelijke huldiging werd betrokken.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *