Oud Nieuws uit de Werkspoor Courant

Afscheid van onze gepensioneerden

Vele bekenden, waarvan sommigen pas enkele dagen anderen reeds maanden geleden afscheid van het bedrijf en collega’s hadden genomen in verband met het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd, kwamen met hun dames op dinsdag 5 juli 1966 op uitnodiging van de directies van Werkspoor-Utrecht N.V. en Wescon N.V. bijeen in de Ontwikkelingshal, om dit afscheid nog eens gezamenlijk over te doen.

Ir. G J. Klomp, die namens beide directies het woord voerde, heette allen hartelijk welkom. Velen van U hebben een lange diensttijd bij ons achter de rug, aldus de heer Klomp, Het gemiddelde ligt tussen de 30 en 40 dienstjaren. Als we terugkijken naar de tijd toen U bij ons kwam en thans, dan zien wij dat er zeer grote veranderingen ten goede hebben plaatsgevonden. Niet alleen in de sociale wetgeving, doch ook in het bedrijf.

Mede door Uw medewerking is dit alles tot stand gekomen en wij hopen, dat Uw opvolgers op de goede weg zullen doorgaan. Wij zijn dankbaar voor hetgeen U voor ons hebt gedaan.

Ir. Klomp besloot met de wens, dat de pas gepensioneerden nog vele jaren voor hun gezin gespaard mogen blijven. Hierna werd een film vertoond, die in vogelvlucht alle bij de V.M.F, aangesloten bedrijven liet zien, alsmede de producten die daar worden gemaakt.

 

Nadat onder het genot van een aperitiefje oude herinneringen werden opgehaald, ontvingen tot slot de “Utrechters’’ een ingelijste luchtfoto van Werkspoor-Utrecht N.V., terwijl de Wesconmedewerkers werden verrast met een ingelijste Euromastfoto.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *