Oud Nieuws 6 juli 1937

Het veld ligt verlaten…

——

Zuilen’s werkloozen hebben geen tijd meer om te voetballen;

een gelukkig verschijnsel.

ZUILEN, 6 Juli. – Eenige jaren geleden werd door de gemeente Utrecht, in samenwerking met de gemeente Zuilen, een voetbalveld voor werkloozen ingericht op een terrein, gelegen aan de Burgemeester v. Tuyllkade te Zuilen. Een zeer stevig en goed ingericht kleedlokaal werd gebouwd, dat keurig “in de verf” zat, en op het terrein waren de goalpalen enz. naar de laatste eisschen.

De werkloozen waren trots en zuinig op hun sportveld, en er werd naar hartelust gevoetbald, ook al, omdat de schoenen en ballen gratis ter beschikking waren gesteld

Er hadden zelfs werkloozen-competities plaats, waarbij de bakkers den strijd aanbonden tegen de slagers, de schoenmakers tegen de kleermakers, de bouwvakarbeiders tegen de smeden en de kappers tegen de kantoorbedienden.

Thans ligt het veld eenzaam en verlaten. De doelpalen zijn verdwenen, het gebouwtje ziet er vervallen en haveloos uit, de voetbalvreugde is verdwenen.

Zou het een gelukkig verval zijn?

Zou de werkloosheid onder de sportminnende jongelui zoodanig zijn afgenomen, dat er geen tijd meer is voor voetbal of ander spel op de gewone dagen der week?

Dan is het ongetwijfeld een gelukkig verval.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *