Oud Nieuws 22 juli 1953

Vreemde houding van Zuilens actie-comité

Pers en tegenstanders de toegang geweigerd

Gisteravond hield het z.g. Zuilense Comité van Actie tegen de annexatie in de school aan de Hubert Duyfhuysstraat een vergadering, waar het plan werd besproken over te gaan tot een volksstemming over de op handen zijnde opheffing van Zuilen.

Het was echter geen openbare vergadering, zodat zij, die geen medewerking konden of wilden verlenen, werden verzocht de vergadering te verlaten. Ook aan de pers werd geen toegang verleend…

Na afloop van de bijeenkomst deelde men ons echter mede, dat was besloten de gemeente in veertig wijken te verdelen, en dat ongeveer evenveel personen het volgende adres aan de inwoners dier wijken boven 21 jaar zullen voorleggen:

Ondergetekenden, meerderjarige inwoners van de gemeente Zuilen, ten zeerste gegriefd door het wetsvoorstel tot wijziging van Utrechts grenzen, waardoor de gemeente Zuilen wordt opgeheven; geschokt door het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer; geven als hun mening te kennen, dat de inlijving van de gemeente Zuilen bij Utrecht in strijd is met de belangen van de Zuilense bevolking; dat deze belangen een inwonertal raken van meer dan 26.000 zielen; dat de Minister de noodzakelijkheid van de opheffing der gemeente Zuilen niet heeft aangetoond; verzoeken met klem de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal het ontwerp in deze vorm niet aan te nemen.

Zodra de handtekeningen zijn verzameld, zal dit adres worden verzonden.

Noot van de redactie: dat de heren van bovenstaand Comité noch de vertegenwoordigers van de pers noch wie ook die tegen de actie is op deze vergadering heeft toegelaten, geeft te denken! Het betekent een niet geringe verzwakking der zaak waarvoor de heren menen te moeten strijden.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *