Oud Nieuws 21 juli 1939

Ook in Zuilen luiermanden voor behoeftigen

—–

Ter gelegenheid van de a.s. Blijde Gebeurtenis

ZUILEN, 21 Juli. – In verband met de te verwachten blijde gebeurtenis in ons Prinselijk gezin, heeft zich een klein aantal dames in deze gemeente vereenigd, met het doel om zooals dit een vorig maal door een comité geschiedde, in dezelfde dagen, wanneer in zeer behoeftige gezinnen onzer gemeente ook een kleine wordt geboren, er bij het inrichten van de luiermand eenige hulp te bieden.

Allen die hiervoor sympathie gevoelen worden dringend verzocht hun bijdrage in de daarvoor in verschillende winkels geplaatste bussen te storten, of liefst vóór 1 Aug. a.s. te zenden aan een der volgende adressen der genoemde dames, te weten:

Mevrouw L.M. Koch-Stokvis, Amsterdamschestraatweg 456B, Zuilen. (giro Mr. J.A.M. Koch No. 26495)

Mevrouw T. Norbruis-Keegstra, “Groot-Zuylenburg”, Zuilen (giro O. Norbruis, No. 273662).

L.A. Baronesse van Tuyll van Serooskerken van Zuylen-Baronesse van Lynden, Slot Zuylen a.d. Vecht. (post Utrecht), (giro 4396, Zuilen).

Mevrouw J.M. Wesley-Costeris, Wattlaan 6-8, Zuilen. (giro No. 51115).

Fotobijschrift: Over deze actie schreef ook de redactie van het blad Utrecht in Woord en Beeld. Zij plaatsten ook een foto bij het bericht;

Ook te Zuilen heeft zich indertijd een ,,luiermanden-comité” gevormd, dat zich ten doel stelde, baby-uitzetten te verstrekken aan jonge moeders, die daarvoor in aanmerking komen. Dat de Zuilensche dames niet stil gezeten hebben bleek tijdens de tentoonstelling van geschonken en vervaardigde goederen, welke in het gemeentehuis werd gehouden.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *