Oud Nieuws 23 juli 1952

Begrafenis met militaire eer.

Onderofficier H.W.A. Jansen ten grave gedragen

Onder buitengewoon grote belangstelling, had hedenmorgen met militaire eer de begrafenis plaats van de Onderofficier van het Corps Geneeskundige Troepen te Amersfoort, Hendrik Willem Antonius Jansen, St.-Ludgerusstraat 68, Zuilen. Enige weken geleden overviel hem een schijnbaar niet al te ernstige ongesteldheid, en werd hij ter verpleging opgenomen in het Militaire Hospitaal Oog in Al. Daar nam de ziekte echter een ernstige wending, en eind vorige week is hij daar op 38-jarige leeftijd overleden, achterlatend zijn echtgenote en drie kinderen.

Velen volgden droeve stoet

Te ongeveer half elf vertrok de lange stoet uit de St.-Ludgerusstraat, vooraf gegaan door een viertal tamboers met omfloerste trom, terwijl een groep Technische Troepen uit Utrecht aan de met bloemen overladen lijkbaar vooraf ging. Als slippendragers fungeerden een aantal militairen van de Geneeskundige Troepen. Vervolgens de familiekoetsen en een groot peloton Technische Troepen uit Utrecht.

Zeer langzaam marcheerde men, onder grote belangstelling, via de Amsterdamsestraatweg, Catharijnesingel en Gansstraat naar de eerste Algem. Begraafplaats, waar velen reeds aanwezig waren.

Op de begraafplaats was het een zeer indrukwekkend moment, toen onder tromgeroffel, terwijl de geweren werden gepresenteerd, de kist langzaam in de groeve werd neergelaten, terwijl een hoornblazer het lied ‘‘Ik had een Wapenbroeder’’ liet horen. Het vuurpeloton loste een aantal saluutschoten. Het woord werd vervolgens gevoerd door de waarnemend Commandant van ’t Regiment Geneeskundige Troepen, Overste B.L.A. Loomans die de overledene prees als een goed mens en een uitstekend kameraad, die grote waardering van zijn superieuren genoot. Ook ds. W. Brouwer sprak een kort woord, die wees op het ontzaglijke verlies, dat de echtgenote en de drie kindertjes hebben geleden, tevens herinnerend aan het woord van Christus: ‘‘Ik ben de opstanding’’.

Nadat de familieleden hun laatste hulde hadden gebracht door het strooien van bloemen in de groeve wat ook geschiedde door de militairen was na een dankwoord van ds. W. Schouten de indrukwekkende plechtigheid geëindigd.

Fotobijschrift: Onder zeer grote belangstelling had hedenmorgen de begrafenis plaats van de onderofficier van de Geneeskundige Troepen, H.W.A. Jansen, St.-Ludgerusstraat 68, Zuilen. Men ziet hier de lijkwagen, beladen met vele bloemstukken, voorafgegaan door een detachement Technische Troepen. Als slippendragers fungeerden een groep militairen van Geneeskundige Troepen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *