Oud Nieuws 21 juni 1951

Jubilerende badmeester in zilveren badhuis

Waarderende woorden en bloemen

Hedenmorgen had de huldiging plaatsvan de heer F. van Driessum, die gedurende vijf-en-twintig jaren de functie van Badmeester van het Badhuis aan de Dieselweg te Zuilen met grote accuratesse en nauwgezetheid heeft waargenomen. Zoals bekend bestaat het badhuis eveneens vijf-en-twintig jaar.

Het is opgericht door de directie van de N.V. Bouwvereniging Elinkwijk, gevestigd te Amsterdam. De secretaris van deze N.V., de heer Saarberg, was een der eerste die gelukwenschen aanbood: verder werden gelukwensen geuit door de heer H.C. de Wit, wethouder van Zuilen, namens het gemeentebestuur, terwijl ook wethouder K. Kievit van zijn belangstelling blijk gaf en tevens de felicitaties van de directie van Demka overbracht.

Fotobijschrift: De badmeester van Zuilens Badhuis, de heer F. van Driessum, die hedenmorgen gehuldigd is, met zijn echtgenote temidden van de wethouders H.C. de Wit en K. Kievit en de directeur van Werkspoor ir. Viëtor.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *