Oud Nieuws 20 juni 1940

Hooikist-demonstratie

ZUILEN, 20 Juni. – Op initiatief van de Utr. Industrie en Huishoudschool werd in het Ontspanningslokaal van Werkspoor een demonstratie gegeven van het maken en het gebruiken van een “hooikist”. Het was voor een geheel gevulde zaal dat Mej. Ragaaij met een kort inleidend woord de aanwezigen verwelkomde en het woord gaf aan burgemeester Norbruis.

Alhoewel ver buiten het terrein mijner werkzaamheden, aldus de burgemeester, is het mij tot taak ook in dezen op het belangrijke van dit werk te wijzen. Dat een ieder ernst met deze zaak maakt blijkt wel uit het groote aantal belangstellenden dat men niet verwacht had.

Burgemeester Norbruis adviseerde dan ook om met groote belangstelling kennis te nemen van de demonstratie. Het woord was dan aan Mej. v.d. Poel, leerares aan de Industrie en Huishoudschool, die een en ander duidelijk maakte.

Allereerst werd op zeer eenvoudige wijze een hooikist vervaardigd. Een zak met platten ronden bodem van b.v. gordijnstof en zoo mogelijk een ronde cartonnen schijf voor de stevigheid. Dan een kussentje iets kleiner dan de bodem en dit onderin leggen. Hierop en langs de wanden doet men dan losse proppen krantenpapier. In het midden plaatst men de pan, zoo noodig in een doek en dekt men een en ander toe met kranten. Hier boven op nog een kussentje zoo groot als de bodem en men kan hieroverheen de zak met een koortje dicht trekken en de hooikist is klaar. Vooral werd er op gewezen dat men de pannen direct vanaf het vuur in de hooikist moet plaatsen, zoodat geen warmte verloren gaat.

Men moet dan in de hooikist te bereiden spijzen ongeveer 3 maal den gewonen kooktijd in den hooikist laten staan.

Hierna werd nog een eenigszins betere vorm van hooikist vervaardigd, door gebruik te maken van een mandje als bodem en tenslotte werd nog een kist gebruikt.

Het is echter alles hetzelfde idee, men dient er voor te zorgen dat de pannen rondom in het krantenpapier zitten. Hooi is geen vereischte en men bereikt met papier hetzelfde resultaat.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *