Uit een Werkspoor Courant van 1966

 Kamp BEEKBERGEN

Het is traditie dat aan het eind van het cursusjaar de eerste twee leerjaren van onze bedrijfsschool een week gaan kamperen, voorheen in het kamp Ommen, de laatste jaren in het prachtige K.N.G.V.[1]-kamp te Beekbergen.

Deze zomer zijn er weer 119 jongens en 16 leiders op uitgetrokken om in dit kamp letterlijk en figuurlijk hun tenten op te slaan, met een week van spel, sport, wandelen etc. in het vooruitzicht. Vorig jaar is de kampleiding begonnen een spel te organiseren waaraan het gehele kamp meedoet. Een strijd die wordt gestreden door de bewoners van de diverse tenten. Voor dit spel, dat werd gehouden op de avond van 22 juni, waren enkele bekende Werkspoorders uitgenodigd zitting te nemen in de jury. De leerschool Apparatenbouw, die de wisselbeker in het bezit had, moest thans dit kostbare kleinood verdedigen. Er waren een zestal opdrachten te vervullen, nl.: hindernisbaan, verspringen, zaklopen, ringsteken op de fiets, paalklimmen en speeltjes werpen, gecombineerd met schieten.

Een voetbalwedstrijd tegen een plaatselijke buurtclub

De juryleden kregen hun instructies en de strijd kon beginnen En er is gevochten om de wisselbeker in bezit te krijgen. Sommigen namen de schutting in de hindernisbaan wat te vlug en moesten worden verbonden. Het ringsteken leverde de grootste moeilijkheid op, want niemand slaagde er in de ring te raken. De juryleden die hierbij aanwezig waren hebben zich dan ook niet overwerkt. Dr. Lagerwey, die jurylid was bij het paalklimmen, vond zijn taak wel erg gemakkelijk, doch toen er werd gezegd dat hij zowel prestatie- als tijdgemiddelde moest berekenen, kwam hij op deze uitspraak terug.

Onze veiligheidsinspecteur vond het spel wel wat onveilig, maar ja, daar ben je veiligheidsinspecteur voor.

Terwijl de uitslag in de cantine werd berekend gaf een keurploeg trampolinespringers een demonstratie. Wat deze mensen presteren, grenst aan het ongelooflijke. Het lijkt zo gemakkelijk maar toen enkele van onze jongens het ook eens mochten proberen bleek hoeveel lichaamsbeheersing deze sport vereist.

De juryleden bekijken de prestaties.

Inmiddels hadden de berekeningen uitgewezen dat tent 9, de modelmakers, dit jaar de wisselbeker hadden gewonnen. Het was een geslaagde avond, waar iedereen met plezier op terugziet.

Je moet niet al te dik zijn.

[1] K.N.V.G. Koninklijk Nederlands Verbond Gymnastiekverenigingen (?)

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *