Oud Nieuws 16 mei 1965

OUD-ONDERWIJZERSCLUB…

Tennisclub Zuilen bestaat 40 jaar

OP DE BANEN VANAVOND RECEPTIE

(Van onze tennismedewerker)

UTRECHT, woensdag. – De Zuilense Tennisclub bestaat veertig jaar. De club is ontstaan uit de kringen van onderwijzers en werd opgericht op 16 mei 1925. Het terrein was gehuurd van de heer J.C. Plomp voor de prijs van f 25,- per jaar. Contributie werd alleen geind als er geld nodig was…

Het aantal leden bedroeg toen 25.

De heer J.C. van der Wilt, thans gepensioneerd hoofd van de Koningin Julianaschool, was de eerste voorzitter van de ZTC. Hij bekleedde deze functie tot 1941. De eerste secretaris was de gemeentesecretaris van Zuilen.

Het erelid, J. Plomp kwam in 1934 in het bestuur en was van 1938 tot 1953 secretaris, waarna hij werd opgevolgd door de heer M. Wierema, die nog steeds het secretariaat beheert.

Inmiddels was in 1947 de eerste betonbaan vervangen door twee nieuwe, maar in 1955 werd – vooral dank zij de grote activiteit van de bekende arts P.C. Koppert – één van de betonbanen opgebroken en kwamen hiervoor twee gravelbanen in de plaats. Vorig jaar vond op de 39e verjaardag van de vereniging de feestelijke opening plaats van de derde gravelbaan.

Fotobijschrift: Het Wimbledon van Zuilen. De leden van de Zuilense Tennis Club lachen u tegemoet. Geen professionals maar duidelijk mensen die plezier beleven aan hun sport. Als we gaan kijken wie er zoal op de foto gaan, kijken we eerst naar de achterste rij, van links naar rechts. Dan zien we onderwijzer De Roo, Gerard Plomp die naast zijn toekomstig echtgenoot Ali de Ridder staat, onbekend, Jan Maas, Rietje Faber uit Maarssen, die later met Nick van Reenen gaat trouwen, Jo Albers uit Utrecht, Dien de Moor en Hilda Lammerding uit Maarssen, Cock van Reenen – Renes (getrouwd met Piet van Reenen), mevrouw De Roo, drie leden van (hoogstwaarschijnlijk) het gezin De Bruin en Cor Faber uit Maarssen, die later trouwt met Jan Plomp. Op de voorste rij zien we Edens, de fotograaf die, nadat hij de groep keurig op zijn plek gezet heeft, op de zelfontspanner drukte en omstreeks 1940 in de lens van zijn eigen camera kijkt, Bettie Duiveman, Mien Klijnsma die in 1946 trouwt met C. Plomp, Nick van Reenen, onbekend, Piet van Reenen, zijn dochter Ingrid, Jan Plomp en nog een laatste onbekende.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *