Oud Nieuwsw 15 mei 1951

Burgemeester heft

boksverbod niet op

Nu wedstrijden in Zuilen?

De heer Droog, voorzitter van de Utr. Boksver. “De Amateur” heeft van de burgemeester van Utrecht bericht ontvangen, dat deze vooralsnog geen termen aanwezig acht het boksverbod te dezer stede op te heffen.

Naar aanleiding hiervan heeft de heer Droog zich in verbinding gesteld met het gemeentebestuur en de politie van Zuilen met de vraag of er bezwaren bestaan in die gemeente een bokswedstrijd te organiseren. Men deelde hem mede, dat er geen bezwaren bestaan.

Vanwege “De Amateur” zullen nu pogingen in het werk worden gesteld in het Pastoor Schiltehuis te Zuilen bokswedstrijden te organiseren.

Fotobijschrift: het Pastoor Schiltehuis, kort na de ingebruikneming.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *