Succes van Facebookpagina’s van het Museum van Zuilen nu ook op deze site

Voor wie niet op facebook wil… Al enkele jaren zetten we dagelijks een ‘Oud Nieuws’- bericht op facebook. Als het enigszins mogelijk is, mét foto. Deze berichten worden vaak, heel vaak bekeken. Maar omdat niet iedereen ‘op facebook’ wil, gaan we op deze vernieuwde site ook wekelijks u de meest bekeken pagina laten zien.
Van de afgelopen week was dit de topper, met bijna 3000 kijkers.

Oud Nieuws 30 augustus 1940
Nazomer in het Julianapark
—–
De vele regen hield boomen, struiken en kruiden groen en frisch
Het is voor den liefhebber van de levende natuur verkwikkend waar te nemen hoe thans boomen, struiken en kruiden, er groen en frisch bij staan. Zoowel de vaste planten als de één-jarige zaaibloemen hebben zich weelderig kunnen ontwikkelen. Dank zij ook de kunde en de toewijding van onzen ijverigen plantsoenmeester en zijn personeel, staan de bloemperken in onze plantsoenen er momenteel dan ook bijzonder fleurig bij.
In het Julianapark is de grootste bloemenrijkdom te vinden in het nieuwe gedeelte en wel meer in het bijzonder in de naaste omgeving van het zoo schitterend in- en aan het park gelegen Café-Juliana. De Noord-West en Zuidhelling van het terras vertoonen thans een werkelijk haast overstelpende weelde van mooie en interessante bloemen: Sedum, Leeuwenbek, Aster, Zinnia, O.I.-kers, Verbena, Afrikaantjes enz. enz. Het terras stelt den bezoeker voorts in de gelegenheid zijn aandacht te schenken aan een zeer interessante zwerfsteenenverzameling op de Westhelling van het terras. Pracht-exemplaren van kwartsiet, basalt, conglomeraat en andere gesteenten uit de heuvelafgraving bij Maarn vormen daar met elkaar een bezienswaardige rotspartij. Naar wij vernemen, zal op den duur een verklarende lijst der namen van de gesteenten hierbij worden aangebracht, waarmee de kennis en belangstelling van het publiek voor deze steenen aanmerkelijk grooter kan worden.
Over de rotspartij heen ziende, ontwaard men een laaggelegen, vierkant grasveldje, naar het ons voorkomt bij uitstek geschikt om t.z.t. herschapen te worden in een vijvertje met een eiland voor allerlei gevogelte; een en ander zou een nieuwe attractie kunnen worden voor de parkbezoekers.
Kijkt men over het tegenwoordig nog wat saaie, vierkanten grasveldje heen, dan aanschouwt men een in een halven boog geplante haag van, thans natuurlijk uitgebloeide, Japansche sierkersen, met in het midden een groep mooie, zeldzame, door den Utrechtschen plantsoenendienst zelf gewonnen dahlia’s in uitzonderlijk fraaie kleur.
Van de dieren in het Julianapark valt weer allerlei aardigs te vertellen. Zoo hebben zoowel de pareltortels in de nieuwe volière, alsook de boschtortels in een der fazantenvolières, gebroed en jongen voortgebracht.
De jonge huisganzen zijn in korten tijd enorm gegroeid en thans al bijna van de grootte van een volwasschen gans. Evenals de statige Magelhaenganzen, bevinden ze zich nu niet meer in de hertenkamp, maar mogen ze thans vrij in het park rondloopen.
Hetzelfde geldt trouwens voor de interessante non- en kolganzen, de rotgans, de pauwen, de parelhoenders en de waterhoentjes.
Men kan dus op zijn wandeling door het Julianapark in letterlijken zin vogels van diverse pluimage tegenkomen.

Julianapark drank restaurant
Fotobijschrift: Wie weet waar deze prachtige verzameling zwerfkeien gebleven is?

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *