Oud Nieuws Werkspoor Courant 30 mei 1958

NIEUWBOUW in ons Utrechtse bedrijf

Nu de nieuwe gebouwen, die in Utrecht opgetrokken worden, in een vergevorderd stadium beginnen te raken, wordt het langzamerhand tijd in onze Werkspoor courant eens iets te vertellen over de bestemming van de diverse nieuwe projecten.

De uitbreiding en nieuwbouw, waaraan thans in het Utrechtse bedrijf wordt gewerkt, vindt z’n grond in twee geheel verschillende organisatorische veranderingen: in de eerste plaats zullen een aantal voorbereidingsafdelingen binnen afzienbare tijd overgeplaatst worden van Amsterdam naar Utrecht en in de tweede plaats de verplaatsing van de apparatenfabriek in de naaste toekomst.

Bekijken we eerst eens de noodzakelijke wijzigingen, die de overbrenging van deze voorbereidingskantoren naar Utrecht met zich brengen.

Het bestaande kantoor wordt uitgebreid met een nieuw gedeelte van twee verdiepingen en afmetingen van 68 x 14,5 m.

De benedenverdieping zal ingenomen worden door het bedrijfsbureau en enkele kamers voor de bedrijfsleiding. Op de bovenverdieping zullen een plaats vinden de tekenkamers rollend materieel, rijtuigen zowel als locomotieven. Dit zijn dus de afdelingen van Ir. de Niet en Ir. Oudendal, die thans nog in Amsterdam zijn.

Ook in de bestaande bovenverdieping van het voorkantoor vonden enige veranderingen en vernieuwingen plaats.

Bij overkomst uit Amsterdam zullen hier ondergebracht worden het materiaalbureau en het begrotingsbureau. De rest van de ruimte wordt in beslag genomen door verkoop, buitenlandse montage en T.O.F.[1]

Waar vroeger het bedrijfsbureau zetelde – beneden dus – wordt thans een directievleugel ingericht. Ook het Secretariaat en de afdelingen Personeel, Administratie en Soc. Dienst vonden een nieuwe plaats in de benedenverdieping van het „oude’’ kantoor. De telefooncentrale, die eveneens een nieuwe behuizing zal krijgen, zal worden uitgerust met een derde bedieningstafel.

De hoofdingang zal in het nieuwe kantoorgedeelte komen, terwijl er een ingang zal zijn voor de afdelingen personeel, administratie en Soc. Dienst bij de Telefooncentrale.

En nu iets over de uitvoering van dat 68 meter lange nieuwe kantoorgebouw.

Het gebouw bestaat uit een stalen geraamte met betonvloeren. De borstwering van de eerste verdieping is in staalplaatbekleding met isolatie uitgevoerd. Aan de kop, die dienst doet als versteviging voor een horizontaal verband, werd door de architect een eenvoudige versiering in het metselwerk ontworpen. In verband met het feit dat een groot gedeelte van de oppervlakte van de zijwanden uit glas bestaat, zullen Venetiaanse blinden aan de zonzijde ’s zomers de warmte buiten houden, terwijl het dak bovendien nog voorzien is van een warmte isolerende laag.

’s Winters zal de warmte in het gehele kantoor te regelen zijn door middel van een nieuw te bouwen regelkamer in de Houtbewerking. Van de centrale regelkamer in bouw VI werd een nieuwe verwarmingshoofdleiding hierheen aangelegd. In de constructie van het nieuwe gebouw is rekening gehouden met de mogelijkheid om later nog een verdieping er op te bouwen, terwijl – als dit gebeurt – een lift tevens tot de mogelijkheden behoort.

Tot slot nog iets over de tweede reden voor verbouwingen: de komst van de apparatenfabriek. In verband hiermede worden voorbereidingen getroffen voor plaatsen en hergroeperen van enkele bij W.S.U. bestaande gebouwen en afdelingen. De toekomstige apparatenfabriek zal verrijzen op de terreinen van B IX, (dit is het terrein tussen de haven en de gereedschapskast Montage) en bestaande modellen opslagloodsen. In de eerste fase zal gebouwd worden een gebouw op het terrein van Bouw IX met bijbehorend kantoor en een gebouw op de plaats van de huidige modellenopslagloodsen. Dit zal tot gevolg hebben dat B IX ontruimd moet worden. Het daar aanwezige montagepark moet elders op het terrein ondergebracht worden. Ook de garage zal moeten verhuizen en de smederij, welk gebouw niet meer aan de eisen van de moderne tijd voldoet, moet ontruimd worden.

De tijdelijk leeg gekomen smederij zal worden benut als opslagplaats voor modellen, waarna de modellenopslagloodsen afgebroken kunnen worden. De stalen spant van een van deze loodsen zal gebruikt worden voor de oprichting van een nieuw montagepark.

Mede in verband met de komende apparatenfabriek zal een nieuwe opzet gemaakt worden voor afkorterij en smederij. Beide werkplaatsen komen onder één dak in een vergrote afkorterij, waarvan de bouw thans reeds een heel eind gereed is. De productie van deze „nieuwe’’ smederij zal beperkt blijven tot perswerk, stoom- en luchthamer-werk, benevens stomplaswerk. De valhamers komen dus in de nieuwe smederij niet meer terug.

Tot zover dit eerste artikel over de nieuwbouw in ons Utrechtse bedrijf.

U ziet, grote veranderingen en vernieuwingen staan in de toekomst te gebeuren. In een volgende editie zal nog iets meer verteld worden over de afkorterij, de garagestalling en de wielenwerkplaats benevens de hergroepering van de Algemene Dienst.

[1] T.O.F. is de afkorting voor Techniek, Ontwikkeling en Fabricage. Op deze afdeling werden … gemaakt

Fotobijschrift: Onherkenbaar in de nieuwstaat, dit is het gebouw dat al weer vele jaren bekend staat als de ‘Vlampijpateliers’. Ziet er niet echt meer uit ‘als nieuw’. Zo het een idee zijn als alle kunstenaars kiezen voor een (min of meer) eender rolgordijn, waardoor het aanzien belangrijk verbeterd? 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *