Oud Nieuws 9 mei 1942

TENTOONSTELLING VAN RECLAMEKALENDERS EN DRUKWERKEN

In het Utrechtsche filiaal van G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, Nieuwegracht 13 alhier werd hedennamiddag een tentoonstelling van reclamekalenders en drukwerken geopend.

Wij vinden hier inzendingen van firma’s vereenigingen en maatschappijen uit geheel Nederland. Zoo zijn hier o.m. de Nederlandsche Spoorwegen en Werkspoor vertegenwoordigd, van diverse verzekeringsmaatschappijen ontmoeten wij hier de door haar uitgegeven kalenders.

Dat van verschillende steden uit ons land Amsterdam het rijkst vertegenwoordigd is behoeft geen verwondering te wekken. Behalve kantoorkalenders vinden wij hier ook andere, deels met fraaie fotografische natuuropnamen (zooals de kalender van de Ned. Natuurhistorische Vereeniging) of weergaven van stedeschoon, als bijv. de kalender van Middelburg.

Verder gekleurde en ongekleurde reproducties in diverse druktypen (lithografische-, diep- en offsetdrukken). Interessant zijn de vele kleine reclamedrukwerkjes (foldertjes e.t.q.) waarvan de meeste in miniatuur-formaten, en verrassend, zoowel door de frischheid der kleuren als door geestige vindingrijkheid (men moet zich in deze tijden van papierschaarschte weten te behelpen en met kleine ruimten leeren woekeren!).

Alles bijeen: een leerzame tentoonstelling, die ons demonstreert wat ondanks de tijdsomstandigheden nog altoos op dit gebied wordt tot stand gebracht.

Fotobijschrift: Een blad van de door Werkspoor uitgegeven kalender voor het jaar 1942 laat een bouwfase zien van de vakwerkboogbrug bij Nijmegen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *