Oud Nieuws 5 september 1939

VERGUNNING VOOR HET THEEHUIS IN HET JULIANAPARK

Gebleken is, dat B. en W. van Utrecht den Raad mededeelen, dat de resultaten van de exploitatie van het theehuis in het Julianapark, gemeente Zuilen, ongunstig worden beïnvloed door de bepaling in de verpachtingsvoorwaarden, dat in en om dit theehuis geen sterken drank mag worden verkocht.

Na nauwgezet overleg zijn B. en W. tot de conclusie gekomen, dat het aanbeveling verdient den pachter, den heer W.J. Woerdman, deze vergunning te verleenen. Weliswaar meenen B. en W., dat het niet op den weg van de gemeente kan liggen om zonder deugdelijke reden den verkoop van sterken drank in een haar toebehoorende theehuizen of restaurants te bevorderen, doch h.i. is in dit geval een deugdelijke reden aanwezig. Het karakter van de inrichting zal door zulk een vergunning weinig veranderen.

Het oordeel van het gemeentebestuur van Zuilen, op welker grondgebied bedoeld theehuis gelegen is, dat dit een van de meest aangewezen inrichtingen in Zuilen is om voor het verkrijgen van een vergunning tot verkoop van sterken drank in aanmerking te komen.

In het bijzonder op grond hiervan doen B. en W. het voorstel het in de verpachtingsvoorwaarden opgenomen verbod om in en om het lokaal sterken drank te verstrekken of aanwezig te doen zijn, te schrappen.

 

Fotobijschrift: Het terras van het Julianapark restaurant. Best wel ‘een beetje’ jammer dat dit nu alleen nog maar parkeerplaats voor auto’s is geworden.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *