Oud Nieuws 3 juli 1925

[zonder kopregel]

In ons verslag van de inwijding van de Oranjekerk te Utrecht in het Avondblad van 1 dezer staat, dat de kerk ligt tegenover het Van Kol-park. Om misverstanden te vermijden, zij hier meegedeeld, dat met deze minder juisten naam bedoeld wordt de stichting van den heer J. Kol in leven chef der firma Vlaer & Kol te Utrecht, dragende den naam van “Volkstuin”. De Oranjekerk, zoowel de vroegere noodkerk, als de thans ingebruik is genomen, staan op terrein, dat door zijne en zijner erfgenaam welwillende medewerking verkregen is.

De Oranjekerk (inmiddels op de toren na gesloopt) gezien vanaf de ingang van de Volkstuin…

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *