Oud Nieuws 29 april 1938

Drukte op het stadhuis

Tegen vier was het op het stadhuis, waar in kamer tien de draden van de verschillende diensten samenkwamen, een hele drukte. Van hier liet de heer Brandt, zodra daartoe aanleiding bestond, liet signaal „luchtgevaar” geven, waarop 24 grote luidsprekers in de stad, aangesloten op het radiodistributienet, onheilspellend begonnen te loeien.

Toen de vliegmachines overkwamen en hun seinpatronen hadden afgeschoten, kwam op het stadhuis de melding, dat op het terrein van de Gemeentereiniging brandbommen en gasbommen waren gevallen; dat in de Zandhofsestraat brandbommen waren gevallen en dat in de Marnixlaan op de hoek van de Van Hoornekade gasbommen waren neergekomen.

Op het terrein van de Gemeentereiniging had de bominslag plaats ongeveer zes minuten over half vijf. Dat werd aangegeven door het in brand steken van een houten huisje, dat geheel gevuld was met licht brandbaar materiaal. Bovendien werden hier thermietbommen ontstoken, dat zijn brandbommen die een zeer grote hitte ontwikkelen en moeilijk te blussen zijn.

Voorts werd aangenomen, dat er een traangas- en een phosgeengasbom gevallen waren. Al acht minuten later was de brandweer aanwezig en al heel gauw kon deze met water geven beginnen. De thermietbommen werden met zand gedoofd. De gasploeg bracht hier twee gewonden weg.

Er werd een duidelijk beeld verkregen van de taak, waarvoor men in oorlogstijd kan komen te staan. Verscheidene autoriteiten, onder wie burgemeester mr. dr. G.A.W. ter Pelkwijk en de burgemeester van Hilversum, de heer Lambooij, woonden de oefening bij.

Op de hoek van de Zandhofsestraat en de Goedestraat werd de apotheek van de firma Koert door een brandbom getroffen. Er ontstond een klein brandje, dat door de blokbrandweer, een kleine organisatie, bestaande uit vier dames en vier heren, die over fietsen en een klein slangenwagentje beschikken, geblust kon worden.

De vliegtuigen kwamen echter terug en troffen toen het perceel 31 in de Zandhofsestraat, waar een zware brand ontstond. De blokbrandweer, een voor Utrecht geheel nieuwe organisatie, waarmede een proef genomen wordt, verleende eerst assistentie, waarna personeel van kring zes haar taak overnam. Er waren hier vijf gewonden, die door de Eerste Hulpdienst in wagens van Van Gend en Loos naar het wijkgebouw in de Begijnestraat werden gebracht. Ook op de hoek van de Goedestraat had men twee gewonden moeten helpen.

In de Marnixlaan waren, zo werd verondersteld, brisant- en mosterdgasbommen ingeslagen. Enige diensten kwamen aan de hulpverlening te pas. Bovendien nam men hier aan, dat er een breuk was ontstaan in de waterleiding. Onder veel belangstelling verrichtten de hulpdiensten, zowel hier als elders, hun arbeid.

Fotobijschrift: Deze mannen werden op de foto gezet naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de gemeentesecretaris A.J. van der Weerd.

Het zijn de personen die deel uitmaken van de Luchtbescherming, Opruimingsploeg en de Geneeskundige dienst. De jubilaris staat er zelf ook bij, voor de letter ‘m’. We zien bij de brancards bovendien nog de koffertjes die horen bij het transport van de colonnes 6, 8, 9,en 10. Deze leden waren uitgerust met een ‘rode kruis’ vignet op hun helm.

Tweede van rechts, naast de heer Van der Weerd is de heer Flore uit de Abraham Kuiperstraat. De derde is de heer Reeze van de Marnixlaan. Vierde is de heer Leenaerts (?) van de Jozephlaan, ‘hij werkte bij Lumax’. Ervoor zit/knield de heer Van der Ham uit de Marconistraat. Uiterst rechts is de heer Kamminga (?) uit de Linnaeusstraat en de laatst herkende is de heer Papendorp uit de Forstmanstraat. Hij is de vierde van links.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *