Oud Nieuws 27 september 1979

Buurthuis zoekt vervangende ruimte(s)

Aangestoken brand Schiltehuis legt buurtwerk Zuilen stil

UTRECHT – Het Schiltehuis, het buurtcentrum voor Zuilen, dat volgend jaar op de nominatie stond gesloopt te worden en te worden vervangen door een nieuw gebouw, is zondag op een wel heel treurige manier aan z’n voortijdige eind gekomen. Wat voor iedereen zondagavond eigenlijk al duidelijk was, is inmiddels officieel bevestigd. De brand, die de bovenste twee verdiepingen geheel in de as legde en de benedenverdieping volstrekt onbruikbaar maakte, is door een aantal jongeren aangestoken. Een uitgebreid rechercheonderzoek is in volle gang.

Zaterdag nog had het buurthuis ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen uitgebreid feestgevierd met een kinderkermis, een ballonnenwedstrijd en een optocht. Zaterdagavond was het al onrustig in en rond het Schiltehuis en werd er in een kantoortje op de tweede verdieping al een brandje gesticht, dat toen door een van de medewerkers kon worden geblust.

Maar zondag was het dan wel raak. Nadat eerder op de avond bij de vrijwillige brandweer van Zuilen nog een loos alarm was binnengekomen, konden zij tegen half negen opnieuw uitrukken, maar toen was het serieus, zo serieus zelfs, dat ze de hulp van hun Utrechtse collega’s moesten inroepen. Met vijf grote spuiten, een hoogwerker en een ladderwagen kon om 21.30 uur het sein brand meester gegeven worden, en kon er met nablussen begonnen worden. Omdat het gevaar bestond dat de oostelijke trapgevel naar beneden zou komen arriveerden tegen middernacht twee slopers, die tot diep in de nacht op een hoogwerker een gedeelte van de gevel weghakten. Maandag moest de brandweer nog een keer in actie komen, omdat nog nagloeiende balken weer vlam hadden gevat.

PUINHOOP

Maandagmiddag was ook het moment gekomen voor de medewerkers van het Schiltehuis om eens een kijkje te nemen in het gebouw dat het bloeiend middelpunt was voor talrijke activiteiten voor jong en oud. De puinhoop op vooral de tweede en derde verdieping, waar de brand was ontstaan, was niet te overzien. Op de plaats waar vorige week nog druk handenarbeid werd verricht, was weinig meer te zien dan een grote hoop geblakerd hout. Hier en daar stond nog een werktafel of hing een stoel, afkomstig van de totaal verwoeste zolder aan een van de balken, die er als enorme afgebrande lucifers bijhingen.

Achter in de peuterspeelzaal stond nog een tafeltje overeind met daarop een pick-up met twee luidsprekertjes en een rijtje grammofoonplaatjes. Alleen van de inventaris op de begane grond kon nog wat gered worden. Enkele kasten, wat bureaus en het stencilapparaat dat toevallig onder een plastic zeil stond werden maandag in een verhuiswagen afgevoerd. Ook een gedeelte van het archief liep enkel wat waterschade op, wat een onverwachte meevaller was. Samen met de keukeninventaris, het biljart en nog wat andere spullen zijn dat de schamele bezittingen van de Stichting Welzijn Zuilen, die na de brand praktisch opnieuw kan beginnen.

NIEUWBOUW

Op welke termijn het buurthuis zijn activiteiten kan voortzetten is nog onduidelijk. De stichting is naarstig op zoek naar ruimtes die voorlopig als vervanging kunnen dienen. De peuterspeelzaal heeft in ieder geval al een onderkomen gevonden in een lege vleugel van de Ludgerusschool naast het Schiltehuis. Bij de gemeente zal worden aangedrongen op een versnelde procedure wat betreft de nieuwbouw. Deze stond al op de begroting voor 1980 en 1981, terwijl voor dit jaar geld was uitgetrokken voor de sloop van het nu afgebrande gebouw. Bij de voortzetting van de activiteiten staat het buurtwerk voorop, er is dan ook dringend behoefte aan vervangende vergader- en werkruimte.

TIENERWERK

Wat misschien wel de grootste problemen gaat opleveren is de voortzetting van de activiteiten voor de oudere jeugd. Tienerwerker Ton Ponjé vertelt hierover: “Wat de jongeren hard nodig hebben is een eigen ruimte, waar ze helemaal alleen voor verantwoordelijk zijn, en waar ze permanent aanwezig kunnen zijn. We hadden in het Schiltehuis maar beperkte mogelijkheden, want je kunt niet tegelijk deze tieners en de trimdames en de kaartclub onderdak bieden, dan wordt het een puinhoop, maar dat betekent wel dat ze in die tijd nergens terecht kunnen, en dat leidt vaak tot vervelende dingen. Ze hebben een ruimte nodig, waar ze op zichzelf kunnen staan, maar dat zal wel moeilijk worden,” aldus Ton Ponjé.

Het voorlopige contactadres van de Stichting Welzijn Zuilen is Buurtcentrum Makosa, Koppestokstraat, tel. 430844.

Schiltehuis

Het, nee… óns Pastoor Schiltehuis

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *