Oud Nieuws 28 september 1938

De gemeente Utrecht en de particuliere autobusdiensten via Zuilen

De vervanging van tramlijnen door autobuslijnen in de gemeente Utrecht (a.s. Zaterdag zal de laatste gemeentetram daar verdwijnen) heeft ertoe geleid, dat het gemeentelijk gas-, electricteits-, tram-, en radiobedrijf ‘‘Getru’’ op zijn desbetreffende aanvraag vergunning van de commissie ingevolge het R.A.P. heeft verkregen om een autobusdienst op Zuilen te exploiteren, in de plaats van de tramlijn 3, die over den Amsterdamschen straatweg reeds sedert jaren de Zuilensche grens overschreed.
Evenwel doet zich het geval voor, dat het eindpunt voor deze autobusverbinding in Zuilen niet nauwkeurig is vastgelegd, zulks om de gemeentelijke autobus gelegenheid te geven, meer tot in ’t hart van Zuilen door te dringen.
Anderzijds evenwel zijn hiertegen bezwaren gerezen bij de drie bestaande particuliere autobusdiensten, die de verbinding tusschen Maarssen, zoomede Breukelen, Vinkenveen en andere plaatsen in deze omgeving onderhouden en daarbij Zuilen als tussenschakel bedienen.
Voor deze particuliere busondernemers trad de heer Kraak Steemann hedenochtend in de vergadering van den Raad van State als pleiter op, ter verdediging van hun bij de Kroon ingediende bezwaarschriften tegen de aan het Utrechtsche gemeentebedrijf verleende vergunning.
Men heeft Zuilen tot voorstad van Utrecht gebombardeerd, zeide de heer Kraak Steemann, en daarop de vergunning voor het gemeentebedrijf Getru voldoende gemotiveerd geacht, maar op die wijze zou men straks ook Maarssen wel tot een voorstad van Utrecht kunnen verklaren en aan de particuliere intercommunale autobusdiensten alle levensvatbaarheid ontnemen. Naar zijn opvatting zou de gemeentelijke buslijn niet verder mogen gaan dan het bestaande eindpunt van de tram.
Namens het Getru heeft de heer Ort o.a. betoogd, dat Zuilen reeds lang door Utrecht geannexeerd zou kunnen zijn, ware niet de Oostkant van de stad het bezwaar tegen de toenmaals beoogde grenswijziging geweest.
Intusschen neemt dit z.i. niet weg dat Zuilen met Utrecht een zoodanig geheel vormt, dat er alle aanleiding is voor de hier bedoelde gemeentelijke autobusverbinding. De heer Ort meende te weten, dat de heer Kraak Steemann de gemeentelijke autobusverbinding met Hoograven (richting Jutfaas) wel had toegejuicht.
In repliek merkte de heer Kraak Steemann op, dat ten aanzien van Hoograven zijn voldoening uiteraard gold het verkrijgen van een autobusverbinding als zoodanig, doch dat men daar niet te doen had met reeds bestaande particuliere lijnen, zoodat geen schade aan busondernemers wordt toegebracht, terwijl dit bij Zuilen wel degelijk het geval is.
De Koninklijke beslissing volgt later.

 

 

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *