Oud Nieuws 27 augustus 1958

Gemeenschapsraad vergaderde

Terugblik op vier jaar Zuilense arbeid

Houding CPN gelaakt

(Van een onzer verslaggevers)

In het voormalige Gemeentehuis te Zuilen kwam dinsdagavond de Gemeenschapsraad voor de laatste maal in zijn huidige samenstelling bijeen.

De agendapunten werden, zoals gewoonlijk, door de voorzitter, de heer K. Kievit, vlot doorgehamerd. Veel nieuws was er niet in deze vergadering. De gymnastiekvereniging Sport Vereent kampt, met betrekking tot tegenwoordig berekende zaalhuur, volgens Utrechts tarief met moeilijkheden. Dr. Wilhelmy (P.v.d.A.) deed een goed woord voor deze vereniging, dat trouwens algemeen steun vond in de vergadering. Getracht zal worden een oplossing te vinden.

Autoboxen, die gepland waren op de Prinses Irenelaan, worden niet gebouwd.

LASTIGE NUMMERS

Er zijn moeilijkheden met de huisnummering in de Prinses Irenelaan. De directeur van de Bouw- en Woningdienst wil dit gedeelte dat in westelijke richting aansluit op de Prinses Beatrixlaan, eveneens Prinses Beatrixlaan gaan noemen. Het gevolg hiervan zou zijn, dat alle drukwerken met briefhoofden enz. van bewoners van de nu hetende Prinses Irenelaan waardeloos zouden worden. De Gemeenschapsraad was gezien de kosten dat dit voor de “slachtoffers” mee zou brengen niet bijzonder enthousiast over dit voorstel. De zaak is dan ook nog niet beklonken.

De heer A.J. Kuiper (K.V.P.) zag zich genoodzaakt, wegens vertrek naar Eindhoven, als lid der G. R. te bedanken, hetgeen hij schriftelijk kenbaar maakte

STRAFFEN OP SCHOOL

Mevrouw N. Perrenet-Vels, (P.v.d.A.), brak een lans voor de jeugd, die als zij kattenkwaad uitgehaald hebben op diverse scholen gestraft worden met ontzegging van gymnastiekles.

Volgens spreekster hebben alle kinderen, ondeugend of niet, deze lichamelijke oefening hard nodig. Er zijn mogelijkheden genoeg, te straffen op andere wijze. Naar een ander, waarmee de Gemeenschapsraad het niet eens is, ontzegging dus van gymnastiekles, zal een onderzoek worden ingesteld.

Het begon als de woning van de directeur van de Borstelfabriek Gebrs. Jonker. Daarna werd het ‘Het Gemeentehuis van Zuilen. Na de anexatie werd dit het ‘Voormalig gemeentehuis’ en sinds 2010 gaat het pand verder onder de naam ‘Parel van Zuilen’.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *