Oud Nieuws 25 oktober 1952

TWEE PLECHTIGHEDEN INEENS

 Mevr. Norbruis opent de Straatweg

 Wethouder de Wit heit paal voor nieuwe school

(Van een verslaggever)

Het is heden een gedenkwaardige en feestelijke dag voor Zuilen! Het nieuwe wegdek van de Amsterdamsestraatweg is gereed gekomen en zal hedenmiddag te half drie officieel in gebruik worden gesteld door Mevrouw Norbuis. Op 25 Augustus, dus heden juist drie maanden geleden, werd met de verbetering aangevangen, die thans geheel is voltooid.

Het is echter niet bij deze plechtigheid gebleven, doch men heeft er nog enige andere aan toegevoegd, waardoor het heel de dag een grote bedrijvigheid zal zijn.

Omstreeks half elf verzamelden zich vele genodigden in het gemeentehuis van Zuilen, die daar werden verwelkomt door de Burgemeester. Daarna trok men gezamenlijk naar het terrein aan de Daalseweg. waar de eerste paal zou worden geslagen voor een complex van 320 woningen, dat daar zal worden opgetrokken door Bredero’s Bouwbedrijf.

Daar had nog een andere plechtigheid plaats. Om waardering te tonen voor de grote activiteit van de Raad, het College van B. en W. en andere instanties, allen sterk gestimuleerd door de Burgemeester, ten opzichte van woning- en scholenbouw, werd aan de heer Norbruis een fraaie zilveren troffel aangeboden, een symbool van de bouwbedrijvigheid.

Dit ging met enige toespraken gepaard. Wethouder H.C. de Wit heide machinaal de eerste paal. Tegen twaalf uur verzamelde men zich in de Prinses Margrietstraat, waar twee scholen, een openbare en bijzondere, in aanbouw zijn Hier werd onder grote belangstelling door wethouder K. Kievit op een der scholen de vlag gehesen.

Aanwezig waren bij deze plechtigheden : het voltallige college van B. en W. kolonel A. H. Schouten, garnizoenscommandant. C. de Groot, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, H. B. Bakker, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, de heer C.J. van Wijngaarden van Rees, voor het Verbond van Veilig Verkeer, Ir. L. C. Viëtor namens de Directie van Werkspoor, Mr. J. A. Walcate namens de Directie van de Demka, N.L.J. Welschen namens de Directie van Alcu, J. Hoogenhout, techn. opzichter Rijkswaterstaat, vele gemeenteraadsleden enz.

Des middags te half drie zou de officiële ingebruikstelling van de Straatweg plaats hebben, gevolgd door een optocht met muzikale begeleiding, waarmede dan tevens de Vellig Verkeersweek zou aanvangen.

Fotobijschrift:

Bij de plechtigheden vanmorgen op het terrein bij de Daalseweg te Zuilen, waar wethouder De Wit van Zuilen de vlag voor twee nieuwe scholen heeft gehesen, ontving burgemeester Norbruis van Zuilen van de voorzitter der Zuilense Handelsver., de heer Pasman, een zilveren truffel in etui. Op de foto: het moment van de overhandiging. Het geschenk werd namens genoemde Handelsvereniging en namens de in Zuilen gevestigde industrieën aangeboden.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *