Oud Nieuws 25 juli 1941

 

Eerste lustrum Zuilensche Damvereeniging

“Vriendenkring”

De Zuilensche Damvereeniging “Vriendenkring” herdenkt op 28 Juli haar eerste lustrum. Deze nog jonge vereeniging heeft het aangedurft op Zaterdag a.s. een openlucht damwedstrijd met levende stukken te organiseeren. Na een rondgang door de gemeente Zuilen te hebben gehouden, waaraan medewerkt de mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen” zal de wedstrijd te 4 uur n.m. plaats vinden op het terrein gelegen hoek Sweder van Zuylenweg en van Egmontkade. De damwedstrijd zal gespeeld worden tusschen de heeren E. van Rees van de damvereeniging “Ons Genoegen” en D. Douwes Jr. van Zwart-Wit, beiden uit Utrecht.

De levende stukken zullen gevormd worden. De witte stukken uit de mondaccordeon vereeniging en de zwarte stukken uit de gymnastiekvereeniging “Sport Vereent”, uit elke vereeniging 20 leden.

Het geheel zal door een geluidsinstallatie verzorgd worden. Een dergelijke wedstrijd hebben wij in onze stad nog niet medegemaakt, zoodat een opwekking om dit evenement te gaan zien, zeer zeker op haar plaats is.

 

In verband met het 1e lustrum van de Damclub “Vriendenkring” werd door bovengenoemde vereniging een openluchtdamwedstrijd gehouden.

Het terrein tusschen de v. Hoornekade en de v. Egmontkade was hiervoor uitstekend geschikt.

Als witte schijven fungeerden leden van “Ons Genoegen”, terwijl voor de zwarte schijven meisjes van “Sport Vereent” gebruikt werden.

De burgemeester gaf den eersten zet aan, t.w. 31-26.

De partij werd daarna verder uitgespeeld door E. v. Rees met wit en D. Douwes met zwart. Na de 40en zet van wit moest zwart de partij gewonnen geven.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *