Oud Nieuws 26 juli 1933

DE INKRIMPING VAN HET LAGER ONDERWIJS.

Een adres der afdeeling Utrecht van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers.

… Opheffing van de school aan de Koppestokstraat.

Deze school zal, volgens de laatste opgaven omtrent de vermoedelijke klassebezetting per 1 September tellen 190 leerlingen. Gezien deze cijfers meenen wij van een bloeiende school te mogen spreken.

Bovendien staat deze school in een woonwijk, die nog groeiende is, zoodat men de gegronde zekerheid mag hebben, dat ook de school van dien groei zal profiteeren.

In de laatste tijd zijn bovendien nog 10 leerlingen in totaal aangenomen.

Het lijdt geen twijfel, dat dit proces zich zal voortzetten, indien deze school niet onnoodig wordt opgeheven.

Gewezen wordt op het gevoel van onrust door dit voorstel gewekt en den minder wordende lust der ouders om hun kinderen naar de O.L. school te zenden…

Fotobijschrift: De school aan de Koppestokstraat werd pas in 1929 in gebruik genomen en in 1933 als (Utrechtse) openbare lagere school gesloten. Enkele jaren later werd het een r.k. school: de Salvatorschool. De school stond aan de grens Utrecht-Zuilen, nog net op Utrechts grondgebied.

 

Facebook reacties

2 gedachten over “Oud Nieuws 26 juli 1933

  1. misschien heb ik het verkeerd. maar destijds heb ik een 19 delige emaille geplaatst tegen de wand van de “nieuwe bibliotheek” van “Zuilen”
    Frans Borgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *