Oud Nieuws 21 augustus 1935

Zuilen krijgt

een kermis

Buurtvereeniging ,,Prinses Juliana” geeft

Een driedaagsch feest ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan.

DRAAIMOLEN, ZWEEFMOLEN, SHIMMYTRAP.

ZUILEN, 21 Aug. – In de St.-Josephlaan, aan den Amsterdamschen Straatweg, tegenover de Marnixlaan, heerscht de laatste dagen een ongewone drukte. Rappe handen zijn bezig met het opbouwen van een draaimolen, één, zooals we die voor 1914 op het Vredenburg hadden staan bij gelegenheid van de kermis, natuurlijk onder geweldige belangstelling van de jeugd.

Zoo’n draaimolen is tegenwoordig ook al aan heel wat voorschriften gebonden, waarvan er één is, waarvoor de autoriteiten wel zouden willen zoenen, en dat is: het proefdraaien!

Als de molen gereed is, verschijnt de inspectie en daar de proef natuurlijk genomen moet worden met volle bevrachting, heeft de jeugd een vrij groot aantal gratis ritten. In dichte drommen staan ze er omheen, jongens en meisjes, verlangend uitkijkend naar het moment, waarop een plaats op paard, kameel, koe, varken, enz. enz. kan worden ingenomen. Het ,,draaien, laat je maar draaien!” is dan niet van de lucht!

Er komt ook een zweefmolen, waarmee eveneens proef gedraaid moet worden, zoodat ook bij deze opbouw de jeugd present is!

Verder is men bezig met het gereed maken van een Shimmy-trap, en natuurlijk komen er kraampjes, waar men heel veel zoetigheden, en kraampjes, waar men ook iets ,,hartigs” kan bekomen, zoodat de traditionele gebak- en palingtentjes niet ontbreken. Het meer moderne consumptie-artikel, de ijsco, zal, houdt de warmte aan, wat De Bilt ons in ’t vooruitzicht stelt, zeker grooten aftrek vinden.

’t Wordt er dus een heusche kermis, weder op den rand van Utrecht, want, wat de meeste Utrechtenaren niet zullen weten: de St.-Josephlaan behoort onder de gemeente Zuilen.

Waarom dat alles?…

Wel, de Buurtvereniging ,,Prinses Juliana” bestaat tien jaar. Elk jaar wordt een feest georganiseerd, doch nu wordt het er een, dat alle voorgaande overtreft. Het wordt geopend op Donderdag 22 Augustus, voortgezet op Vrijdag 23 Augustus en gesloten op Zaterdag 24 Augustus, des ’s nachts.

Behalve de daarstelling van het bovengenoemde feest-of kermis-terrein, staan op het programma kinderenspelen, waarvoor fraaie prijzen zijn uitgeloofd, terwijl ook een bioscoop-voorstelling (in het Olympia Theater) plaats heeft.

Het bestuur der jubilerende vereniging recipieert vrijdagavond van 9 tot 10 uur.

De rondgangen door de buurt ontbreken niet, terwijl in de fraaie muziektent, die niet ontbreekt eenige concerten worden gegeven.

’ t Worden daar dus een drietal echte kermisdagen, en daar de toegang vrij is, zal het er zeker niet aan belangstelling ontbreken.

Het breroemde draaiorgel van de heer Verdonk.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *