Oud Nieuws 20 augustus 1938

DE FEESTEN IN ZUILEN.

ZUILEN, 20 Aug. – Naar wij vernemen is de belangstelling voor de verschillende onderdeelen van het program der Oranjevereeniging zeer groot. Reeds kwamen inschrijvingen binnen voor de 2e 18 K.M. afstandsmarsch op Dinsdag 30 Augustus a.s. Voor individueele loopers is een fraaie bronzen medaille aan oranjelint ontworpen en voor groepen een vergulde medaille. Verder zijn prachtige prijzen beschikbaar voor grootste groep en voor den besten indruk.

De route voor deze marsch is als volgt: Feestterrein Herculesveld, Amsterdamschestraatweg, Brug over Merwedekanaal, Kantonnale weg tot aan tweede weg die naar Vleuten leidt, weg naar Vleuten, Vleutenscheweg naar Utrecht tot aan de oprit over de nieuwe brug over Merwedekanaal, Brug, aan het einde van de afrit rechtsaf, Vleutenscheweg, Kanaalweg, Muijskenweg, Amsterdamschestraatweg naar feestterrein.

De start heeft plaats om half zeven, terwijl men de loopers om ongeveer tien uur terugverwacht.

De foto bij dit knipsel is een afbeelding uit ‘Utrecht in Woord en Beeld’ van 9 september 1938. Voor de tekst maak ik gebruik van het origineel. Onder de kop ‘De “provincie” bleef niet achter’ lezen we: ‘Tot in de kleinste dorpjes en buurtschappen van ons gewest is deze en vorige week vroolijk feest gevierd, en natuurlijk is onze fotograaf ook daar een kijkje gaan nemen. Het spreekt vanzelf dat hij niet overal kon zijn, maar toch heeft hij op tal van plaatsten zijn werk verricht. Rechts: wij openen deze rij met een opname uit Zuilen, waar een 18 K.M. marsch gehouden werd. Leden van het Zuilensch politiecorps gingen aan den kop van den langen stoet.’

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *